Getuige zijn in een vijandige wereld – 2

‘Wij kunnen niet nalaten te spreken over wat we gezien en gehoord hebben’ Handelingen 4:20.

Pinksteren

Al met al is het nu al ruim twee duizend jaar geleden dat de elf discipelen de zendingsopdracht hoorden.

Erg lang geleden? Vanuit Gods perspectief twee dagen.

Duizend jaren zijn in Zijn ogen een dag. ‘De eeuwigheid’ is Gods tijd. Zijn tijdsrekening blijft wennen voor ons nerveuze, ongeduldige, opgejaagde mensjes.

Maar nu eerst die belofte van de Heilige Geest. De discipelen wachtten niet tevergeefs. God doet wat Hij belooft.

Wat een gebeurtenis.

Een enorme windvlaag en een soort stortregen.

Geen liefelijk zacht regentje maar een plensbui, een uitstorting van de Heilige Geest.

En wat een effect.

Schuwe, vreesachtige mensen veranderen in vrijmoedige, enthousiaste evangelisten. Het volk staat perplex over de spreekvaardigheid van die gewone mensen: ‘zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken?’

De leiders zijn ook onder de indruk, maar weer op een andere manier. Het moet afgelopen zijn. Deze mensen worden gevaarlijk. Ze verbieden de apostelen te spreken in de Naam van Jezus. Ze verbieden het niet alleen, ze dreigen, ze dreigen met zware straffen.

Het help niet. Ze kunnen niet zwijgen. ‘Wij kunnen niet nalaten te spreken over wat we gezien en gehoord hebben’ (Hand.4:20).

Maar de missie komt pas goed op gang als ze vervolgd en verstrooid worden. In Jeruzalem is het inmiddels te gevaarlijk geworden. Ze zoeken een heenkomen in veilige landen. En overal vertellen ze de blijde boodschap.

Er ontstaan gemeenten. De volgelingen van Jezus krijgen ook een naam: Christenen. Er worden lange zendingsreizen ondernomen. De kerk groeit. De Geest werkt mee.

In de eerste eeuwen van de gemeente wisselen groei en waardering zich af met vervolging, nu en dan hevige vervolging. De baptisten theoloog prof. Henk Bakker schreef een boeiend boek over deze periode van de kerk.

Als titel voor zijn boek koos hij een uitspraak van een anonieme schrijver uit die tijd.

Die typeerde de vroege christenen als volgt: ‘Ze hebben lief maar worden vervolgd.’

Krijn de Jong

Dit is het tweede deel van het artikel ‘Vertel het allen!’ in het zomernummer van het blad Profetisch Perspectief https://profetischperspectief.nl/