Getuige zijn in een vijandige wereld – 7

‘Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.’ Mattheus 3:3c

Huisgezin van God

Secularisatie en individualisme is een noodwendig paar. Het doorgeschoten individualisme maakt de mensen toch weer hongerig naar gemeenschap. Relatie en gemeenschap zijn nu de geëigende middelen om het evangelie te delen. En het gebed. Wonderlijk, ondanks alle Godsverlating hunkeren veel mensen naar gebed. Nieuwe christenen gaan ons ook hier voor.

Een Pakistaanse vriend werkte in Dubai. Na zijn 12 urige werkdag ging hij langs de barakken om aan zijn collega’s het evangelie te vertellen. ‘Hoe doe je dat?’, vroeg ik hem. Het begon altijd met gebed. ‘Als hij voor iemand bad deed hij dat overluid’, er kwamen altijd mensen op af om mee te luisteren. Hij vertelde hen dan het evangelie.

De nieuw christenen zijn een voorbeeld. Dank God dat Hij ze ons gezonden heeft. Gemeenschap is nu de context waarin we moeten getuigen. In de steden, waar de pijn van de secularisatie het meest gevoeld wordt, wordt dit het best begrepen. Niet gelijk weglopen uit de kerk, maar samen koffie drinken. Samen eten is nog een stuk beter. De liefdemaaltijd heeft oude papieren. Internationale kerken zijn er goed in. Voor de meeste gevestigde kerken is koffie en thee het maximum. En vaak zelfs dat niet. Er zijn nog steeds veel ‘geheelonthouders’.

Onlangs sprak ik een Afghaanse man die tot geloof gekomen was. Hij is een vurig pinkstergelovige. Bang om zich wat breder te oriënteren is hij niet. Op een zondag stapte hij een orthodoxe reformatorisch kerk binnen. Hij vond het mooi, had veel geleerd, maar was toch niet helemaal tevreden: ‘drie collectes maar geen koffie’.

Ja. Die maaltijden zijn natuurlijk ook een geweldige handreiking naar alleenstaanden in de gemeente. Plotseling sta je niet meer alleen maar maak je deel uit van een grote familie.

We zijn kleine mensen met een grote opdracht. In alles wat we doen, praktisch, geestelijk, intellectueel, zijn we een soort straatvegers voor Christus. ‘Bereid de weg des Heeren’.

‘Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een blijde boodschap brengen’.

Krijn de Jong

Dit is het zevende en laatste deel van het artikel ‘Vertel het allen!’ De volledige tekst vind je in het zomernummer van het blad Profetisch Perspectief https://profetischperspectief.nl/