Getuige zijn in een vijandige wereld – 5

‘Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER, en alles wat leeft Zijn heilige Naam prijzen, tot in eeuwigheid!’ Psalm 145:21

Kerkkleur

Zou het helpen als de kerk zich zou mengen in de grote thema’s van de wereld. Bijvoorbeeld de klimaatdiscussie? Het is verleidelijk maar ook risicovol. De kerk heeft haar eigen boodschap. Ze wordt niet wervend door op te gaan in de thema’s van de wereld.

De klimaatdiscussie heeft veel weg van een heilige oorlog. Inclusief een apocalyps. Hoe kunnen we met de natuur en het klimaat bezig zijn en toch wegblijven van die apocalyptische dreigementen en van het idee dat het in onze macht ligt de wereld te redden.

Vroeger had je wereldverbeteraars, nu gaat er nog een schepje bovenop, de planeet moet worden gered. Iets bescheidener zou kunnen. We zijn nietige mensen.

De dichter Guido Gezelle (1830-1899) kan ons misschien op weg helpen. Gezelle paarde grote liefde voor de natuur aan innige vroomheid. Neem zijn gedicht ‘het Schrijverke’. In dit gedicht gaat hij in gesprek met een nietig klein beestje. Hij noemt het een ‘krinklende winklende waterding’. Hij ziet het op het water van een boerensloot. De dichter ziet het beestje niet lopen, hij ziet het schrijven. En hij wil heel graag weten wat daar op het wateroppervlak geschreven staat. Na een reeks van vragen over het insectengeheimschrift krijgt de dichter antwoord van het ‘Schrijverke’:

‘Wij schrijven’ zoo sprak het, ‘al krinklend af

Het gene onze Meester, weleer,

Ons makend en leerend, te schrijven gaf,

Eén lesse, niet min nochte meer;

Wij schrijven, en kunt gij die lesse toch

Niet lezen, en zijt gij zoo bot?

Wij schrijven, herschrijven en schrijven nog,

Den heiligen Name van God!’

De natuur schrijft Gods Naam en Gods Naam staat in de natuur geschreven. Een reden om zorgvuldig en eerbiedig met de natuur om te gaan. Meer aandacht dus voor de natuur.

Maar een groene kerk?

Is het wel een goed idee om de kerk in allerlei sectoren op te delen? De kerk is niet groen en niet paars, de kerk is…van Jezus Christus. Als de kerk al een kleur moet hebben dan is dat rood. Op voorstel van de Katholieke organisatie ‘Kerk in Nood’ wordt elk jaar één nacht een groot aantal kerken rood verlicht. Het is om ons bewust te maken van de vervolging van gelovigen. Het bloed van de martelaren.

Krijn de Jong

Dit is het vijfde deel van het artikel ‘Vertel het allen!’ De volledige tekst vind je in het zomernummer van het blad Profetisch Perspectief https://profetischperspectief.nl/