Genade avant la lettre

Kruipend in de huid van de Kananese vrouw uit Mattheüs 15:21-28

De Zoon van David, Hij komt eraan

Zijn broeders rondom Hem, Farizeeën vooraan

Vervloekt door mijn afkomst, Cham heeft mij gescheurd

Van de levende God, mijn verwonde ziel treurt

Maar Hij is mijn hoop, ik kan Hem niet weerstaan

Eenvoudig maar een koning gelijk, Zijn liefde trekt mij aan

Geloof welt op als ik naar Hem kijk

Hij is het antwoord op de pijn waaraan ik bezwijk

Mijn meisje, mijn liefje, belast breekbaar kind

Wordt van mij genomen als ik heling niet vind

De smaak van mijn treurnis is bitter als gal

De weg naar Hem open, maar het pad lijkt te smal

Zijn woord klinkt afwijzend, dit kan ik niet dragen

Maar Hij is mijn hoop, alleen Hem kan ik vragen

Dan kijkt Hij me aan, Zijn stralende ogen

Doorboren mijn ziel, Zijn hart lijkt bewogen

Hij is Jeshua, het Brood des levens

Zelfs een hond als ik wil Hij nog vergeven

Al zijn het maar kruimels, Heer, wees mij genadig

Eén zegen van U, en ik ben verzadigd

De blik in Zijn ogen, als die van een moeder

Een Herder voor velen, mijn Hemelse Hoeder

Een traan op Zijn wang, als kristal in het licht

Ogen vol liefde, op de mijne gericht

Hij roemt mijn geloof en mijn dochter is genezen

Genade  z o  g r o o t, Zijn naam zij geprezen

Richard