GELOOFWAARDIG

Over kerk en homoseksualiteit

Het is nogal gemakkelijk om te zeggen dat de bijbel duidelijk is als het gaat om homoseksualiteit. De Bijbel mag dan wel duidelijk zijn, maar hoe realistisch is dat voor de praktijk? Is het niet onrealistisch en oneerlijk voor mensen die worstelen met deze gevoelens? Veroordeelt het homoseksuelen tot eenzaamheid en een gebrek aan vervulling van behoeften? Zijn huwelijk en seks voor hen dan uitgesloten? Het voelt op zijn minst ongemakkelijk. Is een leven in onthouding van seks een geloofwaardig alternatief in het navolgen van Jezus?

Ed Shaw voelt zich aangetrokken tot mannen en zoekt een manier om daar als christen mee om te gaan. In dit eerlijke boek deelt hij zijn pijn en het ongemak dat hij ontmoet als er in de kerk wordt gesproken over huwelijk en seksualiteit. Hij laat zien dat gehoorzaamheid aan Jezus uiteindelijk de enige manier is om het leven ten volle te leven.

Shaw maakt duidelijk dat er in de kerk nogal wat misvattingen bestaan die de geloofwaardigheid van onthouding fors onder druk zetten. We lijken als kerk immers net zo geobsedeerd door seksualiteit als de samenleving. We zullen dus kritisch moeten kijken naar de waarden die horen bij de navolging van Jezus, wil het alternatief geloofwaardig zijn. Het vraagt om een betrokken geloofsgemeenscha en beperkt zich niet tot mensen die zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht.

Een bewogen pleidooi voor radicale navolging van Christus voor de hele gemeente.

Ed Shaw is voorganger van Emmanuel City Centre (Bristol, Engeland) en teamlid van Living Out