GEHOORZAAMHEID

Als kind was ik actief en onderzoekend. Zo heeft mijn moeder me verteld dat ik het voor elkaar kreeg om uit de buggy te klimmen en op pad te gaan, ondanks haar heldere instructie dat ik moest blijven zitten.

Het volgen van regels deed ik alleen op het moment dat het mij uitkwam. Als ik niet begreep waar een regel voor diende, dan was dat voor mij al reden genoeg om me er niet aan te houden. Het is een feit dat ik in mijn omgeving niet bekend stond als een gehoorzaam type.

Een regel alleen was voor mij niet voldoende. Dat kwam ook naar voren op het gebied van seksualiteit. Ik was bekend met wat de Bijbel zegt over seksualiteit en de bijbehorende richtlijnen. Maar ik begreep ze niet. In mijn stille tijd heb ik met God geworsteld over wat er in de Bijbel staat over homoseksualiteit. Ik heb toen uitgesproken dat ik het krom vond dat twee mannen of twee vrouwen werden veroordeeld omdat Hij er ooit voor had gekozen om een man en een vrouw aan elkaar te geven. Ik zag dat puur als een momentopname met wel heel grote gevolgen. Daarnaast had ik zelf meer liefde ervaren in mijn relaties met vrouwen dan met mannen.

Wat mij bij is gebleven van mijn stille tijd, is dat God me de ruimte gaf om mijn bedenkingen en kritische vragen uit te spreken naar Hem toe. En dat Hij Zich niet ging verdedigen. In diezelfde stille tijd werd ik stilgezet bij het volgende: ‘Magneten hebben als doel elkaar aan te trekken. Maar ze kunnen elkaar ook afstoten. Hoe vaak je een magneet ook laat afstoten, dat heeft geen invloed op het oorspronkelijke doel van zo’n magneet.’ Mannen en vrouwen zijn aan elkaar gegeven met het doel elkaar aan te vullen. Twee mannen of twee vrouwen kunnen elkaar ook aanvullen, maar dat is anders dan hoe dat gaat tussen een man en een vrouw. Dit moest ik wel beamen. Want ik had het zelf ervaren in mijn relaties.

Hoewel ik meer zicht had gekregen op waarom God een richtlijn had gegeven, was dit voor mij nog niet voldoende om die in de praktijk uit te leven. Dat kwam pas later. Door een wilsbesluit.

Gehoorzaamheid had voor mij namelijk niet te maken met het begrijpen van een regel of richtlijn, maar met het wel of niet willen opvolgen ervan. De Bijbel laat genoeg voorbeelden zien waarin naar voren komt dat gehoorzaamheid en de eigen wil met elkaar te maken hebben. Het meest bekende voorbeeld daarvan is het gebed van Jezus in de hof van Getsemane.

Gehoorzaam zijn betekent niet dat je op de plek komt die je zelf voor ogen hebt. Of dat het zonder moeite gaat. Jezus was gehoorzaam aan Zijn Vader, maar het leidde tot Zijn dood (en vervolgens tot Zijn opstanding). Gehoorzaamheid is niet makkelijk en vraagt veel van ons. Dat is een erkenning die wel vaker mogen uitspreken in de kerk. Het is niet altijd leuk om gehoorzaam te zijn of makkelijk om Bijbels richtlijnen te volgen.

Uit gehoorzaamheid heb ik ervoor gekozen om niet meer met vrouwen in een relatie te stappen. Deze gehoorzaamheid ging gepaard met periodes van grote moeite, verdriet, tegenzin en twijfel. Er zijn momenten dat ik afstand wil doen van mijn gehoorzaamheid. Het besef dat de gehoorzaamheid van Jezus ervoor gezorgd heeft dat ik in relatie kan zijn met God maakt dat ik, ondanks de strijd, achter mijn keuze kan blijven staan.

Channa

Foto’s Unsplash