GEEN ZORGEN MAKEN! ZOEK GOD!

‘Maak je geen zorgen… Zoek liever eerst het koninkrijk van God…’ Mattheus 6:25,33

Je hart op Gods koninkrijk richten, geen zorgen maken, hoe doe je dat?

Een eenvoudig advies: langzaam en aandachtig een eenvoudig gebed uitspreken.

Als je het Onze Vader kent, heb je iets om mee te beginnen. Of Psalm 23: ‘De Heer is mijn Herder.’

Als je in bed ligt, autorijdt, op de bus wacht of de hond uitlaat, kan je die woorden langzaam door je gedachten laten gaan. En er zo zelf naar luisteren.

Natuurlijk zijn er voortdurend anderen dingen die om je aandacht vragen. Maar als je steeds weer terugkeert naar de woorden van een gebed of Psalm, zal je langzamerhand ontdekken dat je zorgen je minder benauwd  maken.

Zo kan je van het bidden, je hart op God richten, gaan genieten. Doordat de woorden afdalen van je hoofd naar je hart. En je daar iets van Zijn aanwezigheid gaat ervaren.

Iemand schrijft:

‘Ik bad de woorden van Psalm 23 ’s morgens en herhaalde ze overdag, als ik onderweg was of routinehandelingen deed.

De woorden vormen nogal een contrast met mijn leven. Ik kom veel tekort en heb het moeilijk.

Daarbij komt dat ik in plaats van groene weiden drukke wegen zie en lelijke winkelcentra. En als ik langs water loop, dan is het nogal eens vervuild.

Maar als ik blijf zeggen: ‘De Heer is mijn Herder,’ en Zijn herderlijke liefde toelaat in mijn hart, dan word ik me er steeds meer van bewust dat mijn tekorten en moeite, drukke wegen, lelijke winkelcentra en vervuild water niet mijn hele werkelijkheid vormen.  

Ik hoor niet bij de machten en krachten die deze wereld regeren, maar bij de goede Herder, Jezus, die de Zijnen kent en door hen gekend wordt.

In de aanwezigheid van mijn Heer en Herder zal ik niets tekortkomen.

Hij zal mij de rust geven waar ik zo naar verlangt, en me uit de put van mijn somberheid trekken.’

Ik ben wel ín deze wereld, maar niet ván deze wereld.

Ik hoor bij Hem!

Foto’s Unsplash