GEEN METHODE, MAAR EEN PERSOON: JEZUS!

Als je grasduint in wat er al eerder is gepubliceerd en gezegd, wat ik graag doe, dan vind je parels van blijvende waarde, nog steeds actueel in zeggingskracht. Voor mij is Frank Worthen zo’n parel, als het gaat om de doelstelling van Onderweg.nu: mensen met homoseksuele gevoelens die Jezus willen volgen, bemoedigen. “Dat zijn de schouders waarop wij staan”, zei iemand over Frank.

Zijn persoonlijk getuigenis en onderwijs, dat je nog steeds vindt op YouTube, raken me. Net als zijn toespraak tijdens een Exodus Conferentie in 1996, waarvan we een cassette-opname hebben in de bibliotheek van Onderweg.nu. In deze blog wil ik Franks’ getuigenis met je delen alsook een paar gedachten uit zijn toespraak uit 1996 over “Standhouden”.

Frank is in 1929 geboren en groeit op in San José, California. Zijn vader sterft als hij 13 is. Hij gaat dan op zoek naar een nieuwe vaderfiguur en vindt die in zijn pastoor, die hem zegt: “Jij bent homoseksueel”. Frank weet dan nog niet wat dat is. Tragisch genoeg blijkt de pastoor “een roofzuchtige homoseksueel”, lees je op de site ‘conservapedia’. Frank wordt een eenzame jongen. Vijfentwintig jaar leeft hij in homoseksuele relaties. Als succesvol zakenman, maar ongelukkig in zijn “homo” leven, denkt hij aan zelfmoord.

Maar op zijn 44e hoort hij Gods stem: “Vandaag wil ik jou terug”. Frank geeft zich over aan Jezus. Kijkt niet achterom en houdt niets achter voor God. Hij omarmt het levensveranderende evangelie van Jezus Christus, zoals hij zelf zegt, en bereikt al snel anderen die niet happy zijn met hun “homoseksuele” leven. Hij verspreidt zijn getuigenis op bandjes. Richt Love in Action op in 1973, de eerste christelijke bediening die mensen wil helpen om ongewilde Same Sex Attraction, homoseksuele aantrekking, te overwinnen. “Besteed jij net zoveel tijd aan God, als je besteedde aan het cruisen?”, is een vraag die hij hen stelt. Hij schrijft ook boeken. Het motto van zijn bediening is simpel: ‘Vrijheid van homoseksualiteit door Jezus Christus’. En: “Een homoseksuele levensstijl is één van ontelbaar veel zonden. Jezus stierf om jou vrij te maken van je zonden. Wil jij je leven aan Hem geven? Frank deelt wat Jezus in zijn leven doet, alsook zijn strijd. Hij spreekt via de media. En wordt weggezet als homo-hater. Onterecht. Want Frank houdt meer van mensen met homoseksuele gevoelens, dan toen hij zelf één van hen was. 

Op 11 februari 2017 overlijdt Frank. Hij was betrokken bij de oprichting van heel wat bedieningen, waarvan een groot aantal nog bestaat. Het huidige New Hope Ministries is de voortzetting van Zijn bediening.

Op de Exodus Conferentie in 1996 spreekt Frank over “Standhouden”. Hij zegt: “We zijn in een strijd gewikkeld. Voor mensen met een homoseksueel verleden is het moeilijk om een puur leven te lijden. En dat op de lange termijn vol te houden. De kerk is verdeeld, gepolariseerd. Veel mensen met homoseksuele gevoelens horen van hun voorganger: “Waarom maak je het jezelf zo moeilijk? God houd van je zoals je bent.” Dat is een halve waarheid. Want God houdt van iedereen. Maar niet van de zonde. Omdat die ons leven vernietigt. Spr. 16:25 zegt: “Voor ieder mens ligt er een brede en plezierige weg. Waarvan hij denkt dat die goed is. Maar die eindigt in de dood.” Een levensstijl uitkomen in je eentje is moeilijk. Je hebt hulp nodig van God en anderen, en van de kerk.”

Dan noemt Frank een paar dingen waarvan hij zegt “Die moet je weten! 1. Er zijn geen homoseksuelen die zo geboren zijn of van aanleg zo zijn en niet zouden kunnen veranderen. De theorie over aangeboren homoseksualiteit is niet geldig. 2.Verandering is uiterst moeilijk. Voor verandering is nodig dat tekorten en nood en behoeften, die eraan ten grondslag liggen, aandacht krijgen, worden gelenigd, vervult. God verwacht dat de kerk dat doet. 3.De overwinning is aan Jezus. Als je van Hem afdwaalt, dan verlies je je overwinning. Het is niet ónze overwinning als we een succesvol leven leiden. Het is Gods Geest die in ons werkt. 4. De focus moet op Jezus zijn en niet op één of andere methode. De Bijbel zegt dat God het dwaze van de wereld verkiest om het wijze van de wereld te beschamen. Kennis is goed, maar kennis maakt je niet vrij van homoseksualiteit. Gehoorzaamheid wel.”

“Een belangrijke stap,” zegt Frank, “is dat er een heldere breuk moet zijn met de oude manier van leven. Als je probeert in twee werelden tegelijk te leven, dan brengt dat frustratie en wanhoop met zich mee. Jij die gelooft, bent vanuit de duisternis in het Licht gekomen. Van onreinheid naar reinheid, puurheid. Die reinheid moeten we najagen. In elk aspect van je leven. Geef je fantasie bijvoorbeeld op dat je net om de hoek die geliefde op het witte paard tegen zult komen, die jou in alles kan bevredigen. Fantasie gaat moeilijk weg. Maar zolang je die koestert, kan je geen vooruitgang verwachten. Verandering vraagt offers. Mensen vragen wel: “wat te doen met relaties die ik had, moet ik me losmaken van mijn homoseksuele vrienden? De Bijbel leert: slecht gezelschap heeft slechte invloed op je. Wees alert op hoe anderen je beïnvloeden. Paulus schrijft in 1 Kor 5:11 “Ga niet om met een broeder die in seksuele immoraliteit leeft.” Mensen die in een homoseksuele levensstijl leven, kennen vaak een sterk verlangen om geaccepteerd, bevestigd te worden. Een man zei tegen mij: “Ik doe wat anderen van mij verwachten.” Het is moeilijk om in een groep een andere mening te hebben. Je kunt zomaar van Christus los getrokken worden. Realiseer je dat satan ook door mensen werkt. Ook door christenen heen. Door Petrus probeerde hij Jezus te verleiden.”

“Wil je standhouden,” zegt Frank, “dan is een breuk met het verleden nodig! Net als dankbaarheid. Omdat God Zich naar jou uitstrekte en je leven aanraakte. Je kunt een nieuw, gezegend leven hebben. Maar: alles heeft een keerzijde. God zal je de verlangens van je hart geven, maar als die verkeerd zijn, dan zal Hij toestaan dat je dat verkeerde krijgt wat je verlangt. God zal je een nieuw leven geven. Maar dan moet het wel je verlangen zijn. Fil 2: 13 zegt: Het is God die het willen én het werken in je werkt.” Jezus confronteert iemand die om hulp vraagt. De man zegt: “Als u kunt…”Jezus reageert wat beledigd: “Als ik iets kan doen…?” Alles is mogelijk voor wie gelooft.” Aldus Frank Worthen.

Bertien