GEDACHTEN KRIJGSGEVANGENE MAKEN

“Wij maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen”  2 Kor 10: 5b

Koester verleidende (homo) seksuele gedachten niet.

Gedachten en gedrag liggen dicht bij elkaar. Verleiding ligt dan op de loer.

Gedachten kun je sturen, gevoelens niet.

VOLWASSEN WORDEN

“Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus”  Ef 4:13

Het gaat er niet alleen om een wedergeboren kind van God te worden, maar vooral dat je groeit tot volwassenheid in het geloof!

Quotes van Johan