Gedachten bij Psalm 84 (1)

God, de HEER, is een zon en een schild!

Heer van de hemelse machten, Heer, God Almachtig

Almachtig God bent U, mijn zon en mijn schild

Ik ben uitgeput, Heer, van steeds maar zelf doen

Ik ben doodop, Heer, van steeds maar perfect willen zijn

Ik ben zo moe, Heer, van het steeds maar alles onder controle houden

Ik kan het niet meer, Heer, ik geef het op een almachtig mens te willen zijn

Ik verlang naar rust, Heer, ik verlang naar U, alles wat in mij is roept naar U

Heer van de hemelse machten, Heer, God Almachtig

Almachtig God bent U, mijn zon en mijn schild

Een mus en een zwaluw wonen in Uw huis, ze vliegen in en uit

Hoog in de lucht zingen ze tot eer van U

U geeft ze voedsel in overvloed, levend water verkwikt hun ziel

Gelukkig zijn ze, omdat ze in Uw huis wonen

Daar verlang ik naar, Heer, in Uw voorhof te zijn, al is het maar voor even

Op de drempel van Uw huis te staan, een glimp van U te zien

En mijn almacht te ruilen voor Uw genade

Heer van de hemelse machten, Heer, God Almachtig

Almachtig God bent U, mijn zon en mijn schild

Heer, laat mij als een witte lelie zijn in de voorhof van Uw huis

Bekleed met Uw genade en Uw glorie

Laat mij tot bloei komen in de warmte van Uw zon en dan Uw troonzaal sieren

Heer van de hemelse machten, Heer, God Almachtig

Almachtig God bent U, mijn zon en mijn schild!

Ine