Gedachten bij Psalm 1

Heer, twee wegen liggen voor mij open, de keuze is aan mij.

Waar wil ik heen? Wat is mijn bestemming? Welke weg kies ik?

De ene weg trekt en trekt en trekt, ik wil niet, ik wil niet, maar ik laat mij gaan

De andere weg, die wil ik gaan… Maar ik ga hem niet, ik laat mij gaan

Gelukkig is de mens die niet… Ben ik gelukkig?

Zit ik voor de TV en laat ik mij vullen met vunzige oppervlakkigheid

Van Seks and the city en Sexcetera?

Sta ik tussen de voyeurs, die onbeschaamd lichamen van anderen begluren?

Laat ik mij meevoeren op de golven van het internet

Naar eilanden waar erotische verlangens worden opgeroepen, en mijn fantasie op hol slaat?

Of kies ik toch voor de smalle weg, de weg van oprechtheid, zuiverheid, eerlijkheid,

De weg van deugdzaamheid, de weg van echte liefde

In de nacht denk ik na over Uw Woord, ik luister aandachtig,

Ik wil het tot mij nemen, eten proeven… De smaak is bitter, Uw wet drukt zwaar

Hoe kan ik leven naar Uw wet? Ik ben bang voor de eenzaamheid. Waar bent U, Heer?

Met tranen moet ik zaaien, bittere tranen, U verzamelt ze in Uw kruik

U verandert ze in levend water, U verkwikt mijn binnenste, Heer

Een rivier van liefde, tot aan mijn enkels, mijn knieën, mijn heupen, tot ik niet meer staan kan

Een rivier van liefde

U maakt mij tot een uitbottende olijfboom in Uw hof, geworteld en gegrond in Uw liefde,

Schaduw schenkend aan wie vermoeid zijn en verkwikking zoeken

Vruchtdragend om de hongerige te voeden, en de dorst van de dorstige te lessen

Hoor ik daar al gejuich…?

Heer, twee wegen liggen voor mij open, de keus is aan mij

Kies ik de brede weg van oppervlakkigheid en kortstondige vervulling?

De weg waar mijn leven verwaait als kaf voor de wind?

Als er al iets overblijft, dan valt het aan het vuur ten prooi. Een doodlopende weg!

NEE! Ik kies het Leven, ik kies vandaag opnieuw het Leven

De weg van zegen, onder de bescherming van de vleugels van de Allerhoogste!

Heer, in Uw kracht en gesterkt door Uw liefde, heb ik de moed én de wil om verder te gaan

Op de weg die ten Leven leidt, de weg, die ik móet gaan

Gelukkig, ik ben gelukkig!

Geef mij Uw zegen, Heer, U, die in mij gelooft

Ine