GEBED naar Efeziërs 1: 17-23

VADER!

God van onze Heer Jezus Christus, machtige Vader

Wilt U mij door Uw Heilige Geest wijsheid en inzicht geven, meer en meer

Zodat ik U steeds beter leer kennen!

Open mijn ogen, de ogen van mijn hart

Zodat ik helder heb dat U mij geroepen hebt om Uw kind te zijn

Hoe groots de erfenis is voor wie U gelooft en vertrouwt, Uw kracht voor wie gelooft

Diezelfde grote kracht wekte Jezus uit de dood

Om Hem aan Uw rechterhand te laten plaatsnemen in de hemel

Hij heerst nu over alle overheden, machten, krachten en heerschappijen

Hij is belangrijker dan iedereen, in onze tijd en in de nieuwe tijd die komt

U hebt Hem alle macht gegeven

Hem als Hoofd boven alles wat er is, gegeven aan de gemeente

Die Zijn lichaam is, die Hij vult met Zijn aanwezigheid, die alles in allen volmaakt!

Ook in mij!