Ga de reis van je leven maken!

‘… om het volk toe te rusten voor de komst van de Heer.’ Naar Lukas 1:17

Johannes wordt ook wel de voorloper genoemd.

Hij krijgt van God de opdracht om de komst van Jezus, de Messias, aan te kondigen en het Joodse volk erop voor te bereiden om Hem te ontvangen.

De opdracht van Johannes is volstrekt uniek in de wereldgeschiedenis en in geen enkele andere godsdienst te vinden.

Hij moet mensen aanzetten de reis van hun leven te gaan maken.

Daarbij gaat het niet om een vakantiereisje naar de Bahama’s of zo. Maar de reis naar Gód toe.

Als je een vakantietrip wilt maken dan kan je volstaan met het aanschaffen van spullen volgens de aanwijzingen van een reisbureau. Of van mensen die er al eerder zijn geweest.  

Voor de reis naar Gód heb je geen speciale uitrusting nodig, maar je moet zélf toegerust worden. Grondig opgekalefaterd.

Over die toerusting laat Johannes geen misverstand bestaan: houd er mee op God je rug te laten zien! Keer je naar Hem toe! Zijn advies is praktisch, simpel en radicaal.

Er is heel wat tijd en energie voor nodig om mensen rechtsomkeer te laten maken en de weg naar het échte, lieve en goede leven te leren.

Dat houdt onder andere in dat je de schuld van een heleboel dingen wat meer bij jezelf moet zoeken. En dat je eindelijk blij wordt met Jezus. En met zelfverloochening.

Dat je ontdekt dat dát je vrijmaakt! Om werkelijk te gaan leven.

Ben je nog steeds bang dat God Iemand is die je leven verzuren wil?

Maar inderdaad, vakantieplannen maken is simpeler dan op je God aankoersen!

Foto’s Unsplash