Finse film: “FREE SPEECH CRIME”

“Free Speech Crime” is de titel van de documentaire over de onduidelijke grens tussen vrije meningsuiting en “haat zaaien”, gemaakt door Siperia films Finland. Hoofdrolspeelster is Päivi Räsänen, lid van het Finse parlement, voormalig minister van binnenlandse zaken en een christelijke oma.

Zelf zegt zij over deze film: “Het is absoluut geen parodie, hoewel dat misschien wel zo lijkt.”

Päivi Räsänen bracht haar jeugd door in een klein plattelandsdorp. Daar leerde ze de eerste beginselen van het christelijk geloof.

Als gevolg van haar overtuiging wordt ze nu verdacht van haat zaaien. Hierop staat twee jaar gevangenisstraf. 

De Finse procureur-generaal diende drie aanklachten tegen haar in voor een misdaad die “opruiing tegen een minderheidsgroepering” wordt genoemd.

Het CIP schrijft op 3 mei over deze aanklachten:

  • 1: Räsänen stelde dat homoseksuele relaties het christelijke mensbeeld verstoren. Dit deed ze door middel van een pamflet in 2004.
  • 2: Haar kritiek op deelname van de Evangelische Lutherse Kerk van Finland aan de Gay Pride op basis van een Bijbeltekst uit Romeinen 1.
  • 3: In een tv-interview in 2019 liet Räsänen weten alleen ruimte te zien voor een huwelijk tussen man en vrouw.

De Finse procureur-generaal noemt de uitspraken van Päivi Räsänen “denigrerend en discriminerend voor homoseksuelen” en “ze schenden hun gelijkwaardigheid”. Hij voegt toe dat haar opmerkingen “de grenzen van vrijheid van meningsuiting en godsdienst overschrijden en waarschijnlijk leiden tot onverdraagzaamheid, minachting en haat”.

Räsänen reageert daarop met:”Ik accepteer niet dat het uiten van mijn religieuze overtuiging uitmondt in een gevangenisstraf”. “Ik heb niemand bedreigd, gelasterd of beledigd. Mijn uitspraken waren gebaseerd op Bijbelse leerstellingen over huwelijk en seksualiteit.”

Zie voor het artikel op CIP: https://cip.nl/cip+/85212-mogelijk-6-jaar-cel-voor-finse-christenpoliticus-paeivi-raesaenen/T08CCFYPBCgmYRoeFxMccRUUGQ 3 mei 2021

Op 18 mei schrijft het ND over een initiatief van de Europese Evangelische Alliantie (EEA), die 23 miljoen evangelische christenen vertegenwoordigt. In een brief aan de Finse regering spreekt ze de vrees uit dat de vrijheid van godsdienst in het land onder druk staat. Zie voor de volledige tekst in het ND: https://www.nd.nl/geloof/geloof/1035137/zorgen-over-godsdienstvrijheid

Als parlemenstlid was Päivi Räsänen in het verleden voorstander van een strengere wetgeving met betrekking tot haat zaaien, maar nu moet ze deze zaak opnieuw evalueren.

Naast het juridische proces wordt ook de behandeling van de aanklacht in de media nauwlettend gevolgd.

De strijdende partijen zijn degenen met een traditionele opvatting over vrije meningsuiting tegenover voorstanders van een nieuwe definitie van mensenrechten. De laatsten worden vertegenwoordigd door de internationaal goed georganiseerde LGBT beweging.

De film laat de huidige staat en de toekomst zien van de Westerse democratie in een Noord Europees land dat bekend staat als één van “de meest vrije landen ter wereld” en “het beste land wat de bescherming van fundamentele mensenrechten betreft” internationaal gezien.

Al het filmmateriaal is authentiek, alsook het officiële materiaal (van het ministerie van justitie) over haat zaaien.

De filmproductie is in handen van: Siperia films Finland (Elokuvaosuuskunta Siperia)

Een voorfilm van de hand van Rangaistava vihapuhe/ Oikeusministeriö vind je hieronder