Erotiserende gedachten

Het is oké dat je worstelt met deze dingen en ervaart dat je geen controle hebt over je gevoelens. Je weet niet meteen waar die strijd vandaan komt. Maar je kunt Jezus vragen om helderheid over wat er bij je speelt, of het nu om onbeleden zonden gaat of wonden. Zo van: “Heer, wilt U me hiermee helpen.” En je kunt openheid geven naar anderen toe die je vertrouwt.

Dat is een voortdurend proces. Ik ben alert op mezelf, wat seksualiteit betreft. Jezus spreekt me vaak aan op dingen waar ik me helemaal niet bewust van was.

Daar ben ik niet altijd blij mee. Maar ik ben er wel dankbaar voor. Omdat ik weet dat als Hij iets in mij aan het licht brengt, dat is omdat Hij mijn bescherming wil zijn. En opdat ik vrij kan zijn om mijn vrouw en vrienden lief te hebben, en dit met jullie kan delen zonder hypocriet te zijn. 

We willen dat Jezus ons in deze dingen beschermt. En dat dat écht is, en niet een excuus om niet te hoeven af te rekenen met bepaalde dingen in je leven. Hij helpt ons om contact te maken met gevoelens die er zijn. Om die dan vervolgens te reinigen, waar ze verontreinigd zijn. En aandacht te geven aan relaties die je seksuele ontwikkeling beïnvloed hebben. Dat zal Hij voor je doen, als jij je opent voor Hem.  

Dat brengt pijn en schaamte met zich mee. Jezus wil je helpen om met die pijn om te gaan. De volgende stap is, er niet alleen met Jezus over praten, maar ook met anderen.

Goed nieuws is dat God genadig is. Ook als je faalt. Als je merkt dat je geobsedeerd wordt door iemand, of begint te fantaseren, of op andere verborgen manieren je seksuele gevoelens uit.

Er komt een moment dat je daar eerlijk over moet zijn. Pas werd ik me ervan bewust dat ik in mijn hart overspel had gepleegd. Jezus neemt dat heel serieus. Het is namelijk iets anders dan seksuele gevoelens hebben voor iemand, zonder te zondigen. Als je in je hart een erotisch scenario bouwt rond iemand, dan is dat overspel, zonde.

Op een nacht maakte de Heer me rond 5 uur wakker en zei: “Jij pleegde overspel.” Ik dacht: ‘Wat deed ik dan gisterenavond? Ik was hier, met mijn vrouw in bed. Ik heb niet gedronken voor ik naar bed ging.’ Maar de Heer liet me zien dat ik dat in mijn fantasie had gedaan. Eerst dacht ik: ‘Kinderachtig! Ik ben maar mens.’ Maar de Heer zei: “Belijd dat, zodat Ik je ervan kan reinigen, en je Mijn bescherming weer kan geven.” Dat deed ik. En Hij reinigde me en toen is het niet verder gegaan. Ik heb het nu over subtiele dingen. Het hoeft namelijk niet zo ver te gaan dat je seks hebt met iemand. De Heer wil ons de mogelijkheid geven om op een pure manier om te gaan met onze vrienden.

Hij wil dat je je zo bewust bent van Zijn aanwezigheid, dat je mensen, tot wie je je aangetrokken voelt, kunt waarderen zonder hen te erotiseren. Zonder vast te komen zitten in erotische fantasieën, of iemand als je bezit te gaan zien. Daarmee raak je namelijk los van de werkelijkheid.

God wil dat wij de vrijheid hebben om onze seksualiteit te ervaren met échte mensen. Niet in een fantasiewereld. Dat betekent dat je met je vrienden omgaat op een pure en gezonde manier. Hij wil niet dat die relaties een erotische lading krijgen, door allerlei fantasieën. 

Als ik in gedachten iemand verleid, dan doe ik de grenzen van onze vriendschap daarmee geweld aan. Als ik dat heb gedaan, of op het punt sta dat te doen, dan moet ik naar de Heer gaan, om die grens te beschermen of weer te laten herstellen.

Dat wil ik, omdat ik mijn vrienden als vrienden wil blijven zien. Alleen over mijn vrouw wil ik die fantasieën hebben en koesteren. Nu geef ik toe dat ik me aangetrokken kan voelen tot anderen dan mijn vrouw. Het meeste daarvan deel ik dan met de Heer. Ik kan Hem die dingen vertellen, zonder schaamte. En doordat ik vrij ben om alles open te leggen voor Hem, kan ik ervoor kiezen om niet in erotische gedachten over iemand te blijven steken.

Of je alles goed doet of niet, God is genadig. En als je Zijn bescherming wilt ontvangen, dan zal Hij je die ook geven op seksueel gebied. God wil ons tegemoet komen in onze on-uitgesproken moeiten en angsten.

Als je je bewust bent van je zwakheid, en die belijdt, dan word je je ook bewust van Gods verlangen om je daarin tegemoet te komen. Hij is niet geïnteresseerd in het ideaalbeeld dat je anderen presenteert. Daar is Hij niet van onder de indruk.

Hij wil betrokken raken op die punten waar je in de war bent, angstig en hopeloos. Waar je Hem haast niet meer durft vertrouwen. Voor alleenstaande mensen kan het moeilijk zijn om God te vertrouwen wat hun seksualiteit betreft. En met  de jaren kan dat moeilijker worden. Dan heb je Gods genade nodig. Ook genade om Hem op dat punt in je leven te laten werken.

Je kunt drie dingen doen: 1. Je nood op seksueel gebied ontkennen. 2. Je nood toegeven, en er tegelijkertijd mee wegrennen van God en anderen. 3. Je nood erkennen en zeggen: “Ja Heer, er moet iets gebeuren. Er zijn schaduwkanten aan mijn seksualiteit, waar Uw licht op moet schijnen. Ik heb U nodig, alsook steun die ik in mijn omgeving niet vindt.”

We kunnen deze dingen aan de Heer voorleggen. In de hoop dat Hij ons tegemoet komt op manieren die wij (nog) niet kennen. Die hoop heb ik voor je. Omdat ik die zelf ervaar. Ik vertrouw de Heer mijn seksualiteit toe. Wat er ook gebeurt. En er gebeuren onverwachte dingen.

De Heer doet steeds nieuwe dingen, die te maken hebben met mijn seksualiteit. Het is goed voor mij om mijn verlangen mijn seksualiteit helemaal te beheersen, aan Hem over te geven. Zolang ik me overgeef aan Hem, doet Hij Zijn werk in mij.

Door hem kan ik stevig staan, zonder te vallen. Hij laat mij de echtgenoot en vader zijn die Hij wil dat ik ben. Hij houdt mij overeind, in mijn kwetsbaarheid.

Vrij naar Andrew Comiskey, Cassette nr 22, Bieb Onderweg.nu: “De bedekking en bescherming van de Heer betreffende onze sexualiteit.”