‘Er moet Licht komen!’

Die titel hebben we gekozen voor het boekje dat we uitbrengen ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Stichting Onze Weg/Onderweg.nu. Je zult er geen opiniestukken in vinden, zoals je kunt lezen op de achterflap. We hebben gekozen voor getuigenissen die onderstrepen dat God trouw is en doorgaat. ‘Ik werk, wie zal het keren’, profeteert Jesaja namens de allerhoogste Heer. Hij liet Zijn licht schijnen in het leven van Johan en legde een weg open. In de afgelopen veertig jaar is Hij doorgegaan met licht brengen en daarmee verandering ten goede in de levens van veel mensen. Ook in ons leven. Dat bijbelse geluid willen we blijven laten horen naar buiten toe in samenwerking met geestverwante organisaties.

Het boekje ‘Er moet Licht komen!’ zal naar verwachting in de maand september worden aangeboden. Als u of jij financiëel wilt bijdragen aan deze uitgave dan kan dat via het rekeningnummer NL35 INGB 0001 7141 56 t.n.v. Stichting Onze Weg, ’t Harde.