EN TOCH!!

‘Weet dat de HEER God is; Hij heeft ons gemaakt – en niet wij – Zijn volk en de schapen van Zijn weide.’ Psalm 100:3

‘Ik zal dan toch in de HEER van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.’ Habakuk 3:18

Spreek het uit, zeg het tegen jezelf, bemoedig elkaar met deze woorden:

‘Ik, jij, wij zijn geen toevallig product van een oerknal die ooit zou hebben plaatsgevonden, geen ongelukje vanwege een slechte kwaliteit rubber of een vergeten anticonceptiepil.’

We hebben onszelf niet gemaakt. Hij, de Schepper, heeft ons gemaakt. En het is Zijn verlangen dat wij bestaan.

Hij maakte ons naar Zijn beeld, als man en vrouw, en zo mogen wij leven voor Zijn aangezicht. Hij zorgt voor ons en waakt over ons leven!

Ook toen we Hem de rug toekeerden, bleef Hij ons trouw.

Hij gaf Zijn leven voor ons over in de dood aan het kruis, overwon de dood en gaf ons opnieuw leven tot in eeuwigheid!

En toch…

Er kunnen momenten in je leven zijn, bij mij is dat zo in elk geval, dat ik denk: ‘Is Hij er wel? Ik ervaar daar niets meer van. Heb ik me vroeger soms ingebeeld dat Hij tot mij sprak? Dat Hij me leidde door Zijn Woord of door andere mensen? Ik ervoer Zijn nabijheid en liefde. Nu is alles weg. Zijn Woord lijkt een gesloten boek. En als ik bid is de hemel van koper!

En toch!!

In herinnering brengen wil ik mij al de keren dat Hij tot me sprak door Zijn Woord. Dat Hij gebeden verhoorde en me op belangrijke momenten de juiste weg wees.

Optellen wil ik de keren dat ik de moed had om iemand aan te spreken omdat dat op mijn hart lag, en dat ook klopte.

Noemen wil ik al de keren dat Hij zomaar voorzag in financiële nood. Vertellen wil ik van …!

En toch!!

Ook nu dat alles voorbij lijkt te zijn en er leegte is, vruchteloosheid heerst, mag, moet en wil ik blijven geloven en zeggen: ‘En toch… zal ik juichen in de HEER, jubelen in de God die mij bevrijdt!

Want DE HEER IS MIJN KRACHT!!!

Johan Berkhof

Psalm 63 (Onder Uw vleugels) : In de morgen van de dag, als ik weer ontwaken mag; dorst mijn ziel, als in een land dat dor en mat van droogte brandt. Levend Water uit Uw bron gaf mij dat ik zingen kon van Uw goedheid; laat niet los wat Uw hand aan mij begon.

Trouwe Vader, breng mij terug. Uw nabijheid is mijn lust. In de schuilplaats waar ik vlucht, onder Uw vleugels, vind ik rust. Als ik bedenk in de nacht en mijn ziel op U wacht, denk ik terug aan hoe U sprak; U bent mijn Helper elke dag. Als de vijand vol van kwaad dreigend mij naar het leven staat, weet ik dat door twijfel heen Uw rechterhand mij nooit verlaat.

Boven al mijn vragen uit klinkt een lied, een vast besluit: In de schaduw van Uw kruis vindt mijn ziel een veilig thuis.