EMOTIONELE AFHANKELIJKHEID OPGEVEN

Emotioneel afhankelijk zijn van iemand, houdt in dat je niet zonder die ander kunt leven, een facet van je persoonlijkheid in de ander zoekt, waardoor hij of zij macht over jou heeft.

Je unieke eigenwaarde kan je leren kennen door een kind van God te worden en naar Zijn geboden te leven en niet te zondigen.

In Micha 6:14 lees je over Jeruzalems zonde en de gevolgen daarvan: “Zelf zult u eten, maar niet verzadigd worden, maar uw gevoel van leegte zal in uw binnenste blijven.”

Jezus zegt in Mattheus 5: 6 “Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden!”

Quotes van Johan van de Sluis