Emmaus Gangers

Christus Ontdekkers, Kleopas en Ine en Hans en jij en ik!

Deze blog twee Emmaus Gangers

INE en HANS

Impressies van een thema avond

Impressies van een thema avond Op 1 mei in “Fryslan”.

Ine Wildschut.

Ine Wildschut is de spreker in een fries dorp, een kleine PKN gemeente op het Friese platteland. Sinds enige tijd oriënteert deze gemeente zich op het thema relaties in de breedste zin van het woord. In een omvangrijke verkenning hebben ze vele geluiden van (ervarings-) deskundigen aan het woord gelaten. In een rapport “Zegenen van een huwelijk anders dan man en vrouw” komen deze stemmen aan bod. Het WAT rapport. Toch lijkt het erop dat het met name de stemmen zijn die dit “anderszins inzegenen” bevestigen. Dit sluit overigens aan bij de nieuwe PKN kerkorde van 2004.

Wat opmerkelijk was, is dat Ine Wilschut als laatste spreker gevraagd is
nadat enkele kerkleden naar de studiedag in november 2018 over het thema Homoseksualiteit en Kerk in Nijkerk zijn gegaan. Het Wat rapport was al af en toch wordt Ine uitgenodigd voor een Thema-avond. Een vriendin van het LW programma, die meegeholpen heeft in het zoeken naar een bijbels antwoord op dit thema van Ine, zat in de WAT groep. Zij heeft op een moedige manier het bijbels standpunt steeds vertegenwoordigt bij de werkgroep en op de thema-avonden.

Ine gaf een mooi getuigenis over haar eigenproces met het in het reine komen met haar onderdrukte gevoelens. In haar worsteling was zij samen met Jezus en kwam er sterk uit. Ze gaf naast haar getuigenis ook een Bijbelse uitleg op het gezin, en hoe God Zijn gezin bedoeld heeft. Haar “alleen zijn” hindert haar niet om een echt familielid van haar gemeente te zijn. Een jong gezin hebben haar als oma geadopteerd. Dit sluit zo aan bij hoe Jezus Zijn gemeente heeft bedoeld. Over deze bedoeling heeft Ine uitgebreid gesproken. Het is Gods verlossingsplan waar we deelgenoot van zijn en waar Zijn woord overeind blijft en onze eigendunkelijke uitleg uiteindelijk verdwenen zal zijn.

In het kleine groepje waar ik aan deelnam merkte ik wel dat niet alleen de kerkenraad het beleid van inzegenen van homostellen verwelkomt maar ook doorsnee deelnemer aan de kleine groep. Ieder zich gelovig noemend homostel moet alle ruimte kunnen krijgen. Dus ook leidinggevende posities in de gemeente en bevestiging van hun zelfgekozen huwelijk. Toen ik nog Ine aanhaalde met haar uitspraak: “Welkom in Gods familie maar ook onderwijs over Gods maatstaven” bleek dat dit standpunt niet welgevallig was.

In een nagesprek met deze vriendin van het Levend Water programma begreep ik wel hoe moeilijk haar positie in de loop van het proces was. Ondanks het pleidooi van liefde en respect stond het standpunt van homostellen inzegenen al vast.
In hun rapport las ik nog een voorbeeld van deze eigensoortige manier van bijbeluitleg.

1 Korinthe 13 vrij vertaald. Ieder zingt zijn eigen lied over Gods liefde.

Ik was na deze ervaring met de PKN gemeente in dit Friese dorp nog meer overtuigt hoe makkelijk de wereld de kerk in komt. Maar ook was ik heel trots op mijn zusters in het geloof, die standvastig en moedig zijn als het gaat om Jezus volgen. Deze plaats lijkt zo een beetje op de Sardes uit Openbaring 3.

Maar deze moedige zusters op de woorden van Jezus uit Math 19:29.

Zij zullen vele malen meer terugontvangen voor wat ze hebben prijsgegeven.

Leeuwarden 8 mei, Andre Fonteijn.

Deze keer onderdeel van onze blog.
Kijk eens op Onderweg.nu twitteraccount.
En kom daar deze Emmaus Ganger tegen.

SHALOM