Eerlijkheid en waarheid

“Belijd elkaar je overtredingen en bid voor elkaar, opdat je gezond wordt. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.” Jacobus 5:16

De eerste stap is je ‘innerlijke lamp” gebruiken om jezelf te doorzoeken.

Die innerlijke lamp is je geest, lees je in Spreuken 20: 27: “De geest van een mens is als een lamp van de HERE, die alle schuilhoeken van zijn binnenste doorzoekt.”

Paulus zegt het zo in  1 Korinthe 2: 11: “Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is?”

God vergeeft na belijdenis van je zonden. Zo kom je vrij voor God te staan.

En het is genezend, schrijft Jacobus, heilzaam, om ook aan anderen je tekortkomingen te belijden. En soms ook je verleden door te spreken en samen te bidden.

Dat is een groot goed!

Quote Johan van de Sluis