Een vast Fundament

Een poos geleden keek ik vanuit een raam van de bovenverdieping van een verzorgingshuis naar buiten waar bouwlieden met nauwkeurige precisie en deskundigheid bezig waren met het leggen van de fundering voor een nieuw zorgappartementencomplex. De gedachte dat over omstreeks een jaar op deze betonnen fundering een woonvoorziening met meerdere verdiepingen zou staan, boeide me. Inmiddels is het gebouw gereed en wordt het alweer enkele jaren met plezier bewoond. Je hoeft geen bouwvakker te zijn om te weten hoe belangrijk het fundament is waarop een huis of gebouw wordt opgetrokken. Het staat of valt er letterlijk mee! 

Zoals bij de bouw van een huis is ook in ons geloofsleven een stevig fundament erg belangrijk en onmisbaar. Momenteel maken we turbulente tijden mee. Denk aan de situatie in Oost-Europa, de onzekerheid ten aanzien van corona (maatregelen) en daarnaast een toenemende intolerantie tegen Joden en christenen. Het stormt in de wereld en in ons land. En misschien ook wel in je eigen leven vanwege moeilijke situaties die je meemaakt. Hoe confronterend kan dit alles zijn! Het bepaalt ons bij ons geloofsfundament. Waar bouwen we ons geloof op? En is het bestand als stormen het leven bedreigen?

Het is goed om te weten dat een kind van God niet gevrijwaard wordt van stormen of wervelwinden. Daarvan spreekt ook Gods Woord: Als de stormwind voorbijgaat, dan is de goddeloze niet meer, maar de rechtvaardige staat als een duurzame grondslag. Spreuken 10:25 (NBV).

De Herziene Statenvertaling spreekt hier van ‘wervelwind’ en van ‘een eeuwig fundament’. Wervelwinden kunnen soms wel snelheden bereiken van een paar honderd kilometer per uur en een spoor van schade en vernielingen achterlaten van wel  kilometers lengte. Dat is heel heftig! We komen dat ook tegen in de gelijkenis van de wijze en van de dwaze man in Mattheüs 7. Beide huizen krijgen storm en slagregens te verduren. Het ene huis stort in en het andere staat vast. Het roept een vraag op: Hoe blijven we staande als ons erge dingen overkomen, als stormen over ons leven razen?

Wat maakte het verschil in de gelijkenis van de wijze en van de dwaze man? Het fundament! Het huis van de dwaze man stortte in omdat het op zand was gebouwd. Het was een zwak huis omdat er weinig tijd, moeite en geld in was geïnvesteerd. Het huis van de wijze man bleef te midden van storm en slagregens staan omdat het gebouwd was op een rots. In de bouw van het huis op een fundering was tijd en moeite geïnvesteerd.

Hoe belangrijk is het dat gelovigen bouwen op een stevig fundament. Ons leven krijgt een stevig fundament wanneer Christus de basis van ons bestaan is. We worden deel van Gods gezin en Hij geeft ons Zijn Geest om vanuit te leven. Dat is pas een stevig fundament! In Psalm 62:3 staat het zo treffend: Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.

Er staat niet dat we niét zullen wankelen, maar dat we niet al te zeer zullen wankelen. Dat is realistisch en haalbaar. Het betekent dus niet dat we te midden van emotionele en ingrijpende gebeurtenissen in ons leven ons stoïcijns moeten gedragen, alsof we geen gevoel zouden hebben. Dat zou niet menselijk, niet natuurlijk zijn. De Heer vraagt dat ook niet van ons. Zelf huilde Hij immers bij het graf van Lazarus.

We weten niet hoe de komende tijd zal verlopen. Welke gevaren en moeilijkheden zullen er nog allemaal komen?  Zal ik alles wel kunnen doorstaan? Er staat een prachtige tekst in 1 Samuel 2 vers 4: Zij die struikelden, zijn met kracht omgord. Als alles wankelt, als ik wankel, Hij wankelt niet! Hij heeft de hele wereld in Zijn hand, ook onze levens. Laten we daarom bouwen op Jezus Christus, onze Rots en vast Fundament, en vertrouwen op de Heere God. Dat is een onvernietigbaar fundament, juist ook in tijden van crisis. Met en door Hem zullen we staande blijven in deze stormachtige tijden én overwinnen.

Hoe bouw je aan een stevig geloofsfundament? Daar valt heel veel over te zeggen. Wat belangrijk is: leef, handel en wandel vanuit je vertrouwelijke omgang met de Here Jezus. Laat Zijn woord rijkelijk in je wonen. Leef vanuit de vernieuwende kracht die God in je werkt. En zoek steeds de gemeenschap met  kinderen van God. Wees als de bouwer van het huis op de rots: investeer tijd en moeite in de bouw van je Fundament! Gods rijke zegen toegewenst!