Een nieuwe wereldleider uit Bethlehem

Tjonge, alweer een jaar voorbij! Twaalf maanden geleden hadden we niet verwacht dat ons dagelijks leven zo grondig zou veranderen. En dat niet alleen voor ons in Nederland, maar wereldwijd.

Maar het zwaartepunt, aan het einde van 2020, ligt niet op alle mogelijke dramatische omstandigheden die ons zijn overkomen. Nee, we leggen juist ook nu de nadruk op de onveranderlijke trouw van God. Hoe het er ook voor mag staan in ons persoonlijk leven.

God heeft Zijn trouw immers door de tijden heen bewezen. Daarom: alle eer aan Hem, onze wonderbare God in de hoge, en vrede op aarde, voor mensen in wie Hij welbehagen heeft! 

Zoals beloofd werd Jezus, de Zoon van David, geboren in Bethlehem. Ver weg van het centrum van de macht. Juist dat komt overeen met Gods karakter: dwars door alle drukte en gedoe van mensen heen zet Hij Zijn plan met deze wereld en met de mensen door. Deze Zoon zal eeuwig Koning zijn. Heer van hemel en aarde.

Hij is de steen die van de berg losraakt en het beeld dat staat voor de opeenvolgende wereldmachten, verpulvert. Je leest erover in Daniël 2. Alsook in Zacharia 14 en in de brieven van Paulus. Zijn Koninkrijk zal eeuwig bestaan. Het gaat ervan komen!

Deze Koning mochten wij dienen in het afgelopen jaar. En dat willen we ook doen in het nieuwe jaar dat voor ons ligt.

Op de najaarsvergadering van ons bestuur stonden we stil bij onze missie en plannen. In de Update, die je hieronder vindt, kan je er meer over lezen.

We wensen jou en aldegenen die je lief en dierbaar zijn Gods zegen over het kerstfeest en het nieuwe jaar. En danken je voor alle steun, bemoediging en gebed!

Bertien