Een nieuw jaar, maar waar staan we eigenlijk?

Toen mijn Nieuwjaars blog vorig jaar werd gepost, had ook ik niet verwacht dat we een jaar later nog steeds te maken zouden hebben met de maatregelingen rondom COVID-19. De omslag van de angst in het begin naar ongeduld en frustratie is voor velen waarschijnlijk wel herkenbaar. De rellen die afgelopen jaar in ons land hebben plaatsgevonden, hebben dat op pijnlijke wijze getoond.

Voor deze blog werd ik stilgezet bij het verhaal van Bethesda. De Bijbel omschrijft dit als een plek waar talloze zieke mensen, zoals blinden, lammen en kreupelen bij elkaar kwamen voor dezelfde hoop, namelijk genezing. Toch is opvallend dat wanneer Jezus een man aanspreekt en letterlijk de vraag stelt: ‘Wilt u gezond worden?’ deze man vervolgens alleen kan opnoemen waarom hij geen kans heeft tot genezing.

Op dit moment herken ik mij in deze man en ik vermoed dat ik daar niet de enige in ben. Alle ontwikkelingen en gebeurtenissen rondom COVID-19 in het afgelopen jaar hebben mij afgevlakt en ik ben daardoor in een overlevingsstand gekomen. Ergens heb ik wel de hoop op een Goddelijke beweging en kijk ik daarnaar uit, maar ik ben daarin, in tegenstelling tot het eerste begin, afwachtend geworden.

Gelukkig is het verhaal van Bethesda niet afgelopen na de ontmoedigende reactie van de man. Jezus zegt tegen hem: ‘Sta op! Pak uw matras en loop!’, waardoor deze man alsnog genezing ontvangt. In deze woorden van Jezus hoor ik een duidelijke opdracht voor ons die in het afgelopen jaar, om welke reden dan ook, erbij zijn gaan liggen om weer op te staan en in beweging te komen.

In zoveel Bijbelverhalen wordt het letterlijke staan en in beweging komen uiteindelijk gevolgd door een wonder. Denk hierbij aan de priesters die met de Ark in de Jordaan moesten gaan staan met als gevolg dat deze tot stilstand kwam en het hele volk Israël er doorheen kon trekken. Een ander voorbeeld is het volk Israël dat 7 dagen lang rondom de stad Jericho liep en vervolgens de overwinning behaalde.

Hoewel het nu soms kan lijken alsof de hele samenleving in elkaar stort en dit gevoel je kan overvallen, wil ik je aanmoedigen om gehoor te geven aan de opdracht om op te staan en in beweging te blijven.

De tekst uit Exodus 14:13 wil ik meegeven ter bemoediging voor 2022.

“Fear not, stand still (firm, confident, undismayed) and see the salvation of the Lord which He will work for you today.”

Ik wens u, jou een gezegend en daadkrachtig jaar toe!

Channa