EEN LEVENDE RELATIE

‘Ik wil Christus kennen.’ Filippenzen 3:10

Waarop bouw jij je eigenwaarde? Waarop laat je je voorstaan? Je opleiding of status? Je aanzien in de maatschappij of in de gemeente?

Paulus had dat allemaal. Inclusief een briljante carrière als leerling van de bekende Rabban Gamaliël: een vooraanstaande joodse theoloog en lid van het hoogste joodse rechtscollege, het Sanhedrin. 

Maar hij schudt al deze dingen af, beschouwt ze als vuilnis, naar hij zegt.

Hij wil Jezus Christus leren kennen.

Sinds hij Jezus heeft ontmoet, is dat zijn fascinatie. En dan gaat het hem niet om theoretische kennis,  maar kennis gebaseerd op een leven met Jezus. Een levende relatie.

Stap voor stap. Door dik en dun. Steeds dieper, intiemer en vertrouwder.

Paulus heeft ontdekt dat God een veel groter doel met ons voor ogen heeft dan het leven in deze wereld die voorbijgaat. Hij ervaart het aan den lijve. Gaandeweg verdiept de relatie zich!   

God doelt op een volmaakt harmonieuze relatie met Hem en ieder die Hem liefheeft. Je bent uitgenodigd! Niet voor even, maar voor altijd!

Foto Unsplash