Een Jobstijding

“Ik weet : mijn Losser leeft! En ten laatste zal Hij op het stof optreden” Job 19 : 25 NBG

“Ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen” Job 19: 25 NBV

Het leven is vaak vol van gebeurtenissen die alleen maar vragen oproepen, en waar op het antwoord uitblijft. Vragen in verband met het overlijden van vrienden en familieleden aan de gevreesde ziekte. Sommigen veel te jong . In het gezin heeft het ene probleem zich nog niet opgelost of het andere dient zich al weer aan.

Vragen over geweld , onrecht, armoede, er zijn er legio. En ook als christen vraag je je weleens af: als God toch liefde is, als Hij rechtvaardig is, almachtig, als voor Hem niets te wonderlijk is, waarom grijpt Hij dan niet in?

,,Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet Mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.” Jes.55:8,9

Al weer enige tijd geleden las ik het boek Job.

Ook hem overkomt de ene ramp na de andere. Het lijkt wel een repeterende breuk .

Hij verliest alles: zijn kinderen met hun gezinnen, zijn personeel, zijn veestapel, de liefde van zijn vrouw, respect voor het eigen lijf. Hem wordt zelfs aangeraden zijn geloof in God op te geven. Want waar is Hij nu ?

,,Zweer God af en sterf aan je zweren” vertaalt W. Barnard Job 2 : 9.

Job zegt dan: “Je woorden zijn de woorden van een dwaas, al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?”

Het gaat erom dat hij, wat hem overkomt, aanvaardt als van Godswege !

De satan slaat Job. En hij neemt de slagen “van Godswege” in ontvangst

Daarmee ontwapent hij de satan, maakt hij het zinloze ZINVOL! De angel is er uit.

Wat duidelijk wordt in het boek Job, is dat God ons geen uitleg of verantwoording schuldig is.

Er zijn geen spelregels waarop wij ons kunnen beroepen. God is niet na te rekenen, legt geen rekenschap af.

,,Hij gaat mij voorbij en ik zie Hem niet. Hij glipt langs mij heen en ik merk het niet. Als Hij iets wegrukt wie weerhoudt Hem dan? Wie zal Hem zeggen: “Wat doet U?” Job 9 : 11,12 NBV

“Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen.”

Op de heuvel Golgotha staat een kruis.

Er is een man aan vast genageld. Een mensenzoon. DE MENSENZOON!

Onbegrijpelijk, niet na te rekenen is de weg die God met Hem gaat ten behoeve van Job en alle ‘Jobgenoten’. De Rechtvaardige wordt tot zonde gemaakt. De onschuldige wordt schuldig verklaard.

Als Hij Zijn verlatenheid uitschreeuwt, dan zwijgt de hemel in alle talen.

Het Licht van de wereld gaat ten onder in het duister van de dood.

Hij, Jezus de Heiland, neemt de slagen in ontvangst “van Godswege” en verbreekt zo de macht van de satan over ons. Hij maakt het zinloze ZINVOL. En staat op uit de dood!

Pasen! Niet na te rekenen, onbegrijpelijk, onlogisch, niet te vatten maar: WAAR!

“God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was dat Hij door hem werd vastgehouden.” Hand. 2 : 24

Ook Job belijdt dat al ver voor ons.

“Maar ik weet : mijn Losser leeft! En ten laatste zal Hij op het stof optreden.” Job 19 : 25

PASEN : EEN ECHTE JOBSTIJDING !

Johan Berkhof