Een herberg waar de kachel brandt

Beken vol water stromen uit mijn ogen neer, omdat men Uw wet niet in acht neemt (Psalm 119:136). Toen ik een poosje terug Psalm 119 las, werd ik geraakt door deze tekst. De psalmschrijver verwoordt hier zijn persoonlijke verdriet vanwege de ontrouw van anderen aan Gods Torah. En hij heeft het daarbij niet over het ‘wegpinken van een traantje’, maar over ‘beken vol water die uit zijn ogen neerstromen’. Best heftige emoties dus. Het niet in acht nemen van Gods wet, van de onderwijzing uit de Torah, maakt hem zo intens verdrietig. 

Het deed mij denken aan het moment dat de Here Jezus Jeruzalem naderde en vol verdriet neerkeek op de stad: Toen Hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon Hij te huilen om de stad (Lucas 19:41). Pelgrims zongen bedevaart liederen als ze naar de stad trokken (o.a. Psalm 121), maar de Here Jezus begon te huilen toen Hij Jeruzalem voor Zich zag liggen. En Hij is hier niet bedroefd vanwege het vreselijke lot dat Hem Zelf in de stad te wachten staat: Hij is juist bedroefd vanwege wat er met de stad en haar inwoners zal gebeuren!

Een paar maand geleden stond een dagje Amsterdam op ons programma. We genoten van een boottocht door de historische stad, van heerlijk gevarieerd eten en van de mensenmassa die langs ons heen trok terwijl wij op een bankje op de Dam een drankje nuttigden. Ondanks dat ik genoot, merkte ik bij mezelf ook een zweem van somberheid. Amsterdam Regenboogstad zoals ze zichzelf ziet: het kwam die dag nogal bij me binnen. De stad waar zoveel lijkt te draaien om ervoor te zorgen dat seksuele ‘vrijheid’ een van de hoogste prioriteiten is. Het maakte dat ik een mix van verdriet, van verwarring en ook van verontwaardiging voelde.  

Ik vroeg me af met welke blik de Here Jezus naar een stad als Amsterdam kijkt, naar mensen die er ronddwalen, die verward zijn in hun identiteit en zich overgeven aan allerlei seksuele zonden. En hoe zit dat in mijn leven? Hoe ik naar hen? Ken ik een soort van heilige verontwaardiging vanwege de zonden van ons volk? Maar ook: is er in mijn hart verdriet en compassie vanwege al die mensen die de wet van God hebben verlaten, die leven in zonde en gebrokenheid? Mensen die de Here Jezus nodig hebben, al zullen velen van hen dit (nog) niet zo zien.  

Naar verwachting zal door de vrije seksuele norm en het genderneutrale denken de identiteit verwarring toenemen. En het zijn niet alleen christenen die deze verwachtingen hebben. In de media lees je regelmatig over een overbelasting van de jeugdzorg, over steeds complexere zorgvragen, en over een toename van zelfdodingen onder jongeren. De nood is groot en groeit. Er is zoveel gebroken-heid, zoveel leegte en verwarring, zoveel duisterheid en gebondenheid! En dan denk ik wel eens aan de woorden van Jezus ‘de velden zijn wit om te oogsten’.

Mag ik je vragen om mee te bidden voor compassie en bewogenheid in ons hart en in onze kerken voor hen die vanuit gebrokenheid in seksuele zonden leven, voor hen die verward zijn in hun (seksuele) identiteit. Bid dat er in ons iets zichtbaar mag zijn van de houding van de psalmschrijver als hij het heeft over ‘beken van tranen die uit zijn ogen vloeien’. Bid dat God onze harten zacht gaat maken en dat Hij ons zal gebruiken om mensen bij de Here Jezus te brengen. En bid dat er in deze tijd mensen tot besef mogen komen van hun zonden, en hun leven aan de Here Jezus zullen geven. Want bij Hem is hoop, vergeving en bevrijding. Mag ons hart en het hart van de kerk een ‘herberg zijn waar de kachel brandt’, waar mensen zich veilig en welkom weten, waar ze de Here Jezus mogen ontmoeten en Hem leren volgen. Wij als Gods kinderen hebben zoveel te geven!

Een bekend lied zegt: Uw Naam is als balsem voor het hart. Balsem was een soort zalf die geneeskrachtige eigenschappen had. Tijdens Zijn leven op aarde was de Here Jezus voor de mensen als balsem. Hij liet doven horen, blinden zien en genas vele zieken. Ook bevrijdde Hij mensen van boze machten en wekte zelfs doden op. En Zijn werk gaat nog steeds door. Bid dat God ons zal gebruiken om mensen bij de Here Jezus te brengen zodat ze Hem mogen leren kennen en Hem gaan volgen. Zijn Naam is als balsem voor het gebroken en verwondde hart!