EEN GODDELIJK KIND?!

‘Vandaag is in de stad van David jullie Redder geboren. Hij is de Messias, de Heer!’ Lukas 2:11

De engel van God sluit de namenrij voor het pasgeboren kind af met ‘de Heer.’ De titel voor God in het Oude Testament.

Is dit kind dan goddelijk?

Ja!

Maar… het slaapt en huilt, lacht en drinkt en het moet verschoond worden, zijn handjes en voetjes bewegen volop.

Is dit kind góddelijk?

Ja!

‘In de stad van David, Bethlehem, ligt de Héér,’ zegt de engel van God. Hij is Zoon van God én Zoon van David.

Hij zegt niet: ‘Eens zal Hij dat worden.’ Zo van ‘Er komt een tijd dat…’ Of ‘Mag het eens zo zijn.’

Nee, Hij ís de Heer! Is is ís!

Heeft dit kind dan iets bijzonders gedaan?

Nee, niets. Wel staat er dat Hij geboren is. Hij is een mens, echt mens, één van ons geworden.

Nu is geboren worden geen aktieve daad. Het overkomt je.

Blijkbaar wilde Jezus dat Hem dit zou overkomen. Hij wil bij ons zijn, Zijn leven met ons delen. Om ons te redden uit deze wereld die voorbijgaat.

Hij trekt trouwens al met je op van voor je in de wieg lag. Hij was al bij je, kende je al toen je werd verwekt in de schoot van je moeder en toen je geboren werd. En Hij weet hoe het verder ging!

Laten we – met Sela – knielen en aanbidden, onze hoop ligt in een kribbe, in ons menselijk bestaan.

God met ons is Zijn naam!

Ik wil komen en knielen / Volheid van genade | Sela – Bing video

Gods rijke zegen toegewenst tijdens je kerstdagen en in 2023!

Bestuur en team Onderweg.nu