Een dwaze diversiteit: Gendermainstreaming

Dit begrip bestaat uit twee delen: gender en mainstreaming. Ze komen uit het Engels. Gender = ‘maatschappelijk en cultureel gevormde rollen, rechten, plichten en belangen van mannen en vrouwen, in plaats van hun biologische geslacht.’  Het man- of vrouw-zijn wordt opgevat als geaardheid, die historisch gegroeid is, maar niet absoluut is en niet behoort tot het wezen van een mens. Gender verwijst naar het sociale geslacht in tegenstelling tot het biologische geslacht.

Mainstreaming = ‘een bepaalde denkwijze in de ‘mainstream’ of ‘hoofdstroom’ brengen’, dat wil zeggen in alle programma’s en maatregelen overnemen en een vanzelfsprekende manier van handelen laten worden.

Gendermainstreaming is een poging om gendergelijkheid op alle niveaus van de samenleving door te zetten, zonder daarbij aandacht te schenken aan het biologische verschil tussen mannen en vrouwen. Met als doel een nieuwe mens te creëren, die vanuit een volkomen zelfbeschikkingsrecht zijn eigen identiteit kan kiezen, vrij van vastgestelde geslachtsrollen, geslachtskenmerken en tenslotte ook vrijgemaakt van biologische omstandigheden.

Wat dit betekent vanuit christelijk oogpunt gezien, is angstaanjagend. Overtuigend en zonder enige schroom geeft Thomas Lieth weer welke interne tegenstrijdigheden gendermainstreaming met zich meebrengt.

Thomas Lieth werd in 1965 in Duitsland geboren. Hij is al jarenlang medewerker van het zendingswerk “Middernachtroep” in Zwitserland, waar hij in de uitgeverij en als voorganger actief is.

Een dwaze diversiteit: Gendermainstreaming, Thomas Lieth e.a. Uitgeverij Middernachtsroep Doorn februari 2020 www.middernachtsroep.nl