Een brief voor jou!

In de adventstijd zijn we op weg naar het feest van de geboorte van Jezus. We staan stil bij Zijn komst. En bereiden ons voor. “Advent” is Latijn voor “Hij komt”. In deze tijd van Corona-virus-dreiging en onrust in de wereld realiseren we ons: ‘deze wereld blijft niet eeuwig bestaan’. Dat is precies waarom Jezus kwam. Om mensen te redden uit deze wereld die voorbij gaat.

Hij komt namens God de Vader, om ons te laten zien Wie en hoe de Vader is. En om Zijn leven te geven om alles in orde te maken tussen Hem en ons hart. Als je Hem ontvangt en in Zijn Naam gelooft, geeft Hij je het voorrecht een kind van God te worden, schrijft Johannes. Ken je daar iets van? Hieronder vind je Gods evangelie in de vorm van een brief, geschreven op grond van teksten uit de Bijbel.

Mijn kind,

Je kent Mij niet zo goed, Ik jou wel. Ik weet waar je bent en wat je denkt, zelfs hoeveel haren je op je hoofd hebt. Want Ik heb je gemaakt. Door Mij leef je. Voordat Ik je liet groeien in de buik van je moeder kende Ik je al. Ik houd van je. Je bent geen vergissing. Elke dag van je leven staat opgeschreven in Mijn boek. Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven. 

Je bent prachtig. Ik verwelkomde de dag dat je geboren werd. Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde. Omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind. Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen geven. Want Ik ben de perfecte Vader. Al het goede dat je ontvangt, komt van Mij. Ik geef wat je nodig hebt. En Mijn plan voor jouw toekomst is vol hoop. Want Mijn liefde duurt eeuwig. Ik denk aan je en zing met blijdschap over je. Ik zal niet stoppen het goede voor je te doen. Want je bent Mijn kostbare bezit. Met hart en ziel verlang Ik ernaar om je goed te doen, zodat je nooit meer bij Mij weggaat.

Mijn kind, Ik wil je grote, belangrijke dingen laten zien. Als je Mij zoekt met heel je hart, dan zal je Mij vinden. Verheug je in Mij, dan geef Ik je wat je hart verlangt. Ik heb die verlangens Zelf in je gelegd. Ik kan zoveel meer voor je doen dan je kunt beseffen. Ik moedig je aan. Ik troost je in je verdriet. Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je. Zoals een herder een lam draagt, zo draag Ik je op Mijn hart. En er komt een dag dat Ik elke traan van je ogen zal afwissen. En pijn die je in deze wereld hebt geleden, wegnemen.

Ik ben je Vader en Ik houd net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus. Hij is Mijn evenbeeld. Hij kwam om je Mijn liefde voor jou te laten zien, alsook dat ik aan  jouw kant sta. Niet tegenover je. Door Hem kijk Ik niet meer naar je tekorten en missers. Hij stierf zodat jij weer bij Mij kunt zijn. Ik gaf in Hem alles op waar Ik van hield, om jouw liefde te winnen. Als je Jezus verwelkomt, ontvang je ook Mij. Niets kan jou scheiden van Mijn liefde. Kom naar huis. Dan geef Ik het grootste feest dat je ooit beleefd hebt. Ik ben altijd Vader geweest en zal Vader blijven. Ik wacht op je… 

Abba, je Vader

Ps 139: 1-3; . Matt 10: 30; Gen 1:27; Hand 17:28; Jer 1: 5; Ef.1: 4; Ps 139:15, 16; Hand 17:26; Ps 139: 14; Ps 71:6; 1 Joh 4:16; 1 Joh 3:1; Matt 7:11; Matt 5:48; Jac 1:17; Matt 6:31; Jer 29:11; Jer 31:3; Ps 139:17-18; Zef 3:17; Jer 32:40; Ex 19:5; Jer 32:41; Jer 33:3; Deut 4:29; Ps 37:4; Fil 2:13; Ef 3:20; 2 Thess 2:16; 2 Kor 1:3; Ps 34:19;           Jes 40:11; Opnb 21:3, 4;Joh 17:23, 26; Hebr 1:3; Rom 8:31,32; 2 Kor 5:18,19;  1 Joh 4:10; 1 Joh 2:23; Lk 15:7; Ef 3:14, 15; Joh 1:12; Lk 15: 11-32.