Droevig bericht

Afgelopen zondag, 19 september, ontvingen we het droevige bericht dat Ine Wildschut plotseling is overleden. Zo ineens, zonder afscheid.

Ine heeft door de jaren heen veel betekend voor de Stichting Onze Weg en Onderweg.nu. Ze droeg haar steentje bij als bestuurslid, en redactielid van het blad Binnenste Buiten, en verzorgde de lay out van onze Update Onderweg 2020.

“Voor zulke dingen mag je me altijd vragen”, zei ze tijdens onze laatste ontmoeting, wandelend met de hondjes door het bos bij Aalten. Wat was ze blij met haar nieuwe woonplek! En dankbaar!

We danken God voor alles wat we in Ine van Hem mochten ontvangen aan geloof, hoop en liefde, bemoediging en zorg. En we wensen ieder die haar mist, troost toe bij de veelheid aan gedachten en emoties die haar overlijden op kan roepen.

Uit haar bundel “Uit de diepte, gebeden uit het diepe hart” zijn verschillende gedichten op onze site Onderweg.nu geplaatst. Haar gedicht dat op dit moment het meest aansprekend is, is ‘Thuiskomst’, met als laatste strofe:

“als ik voorzichtig mijn hoofd ophef
    en ik de liefde in Zijn ogen zie
      dan weet ik: ik ben THUIS
          eindelijk THUIS.”

We mogen weten, door het geloof in Gods Woord, dat Ine daar nu is, bij haar Heer en Heiland,
THUIS!  Bij HEM, THUIS!

We bidden met het oog op haar afscheid aanstaande zaterdag, dat het een blijmoedig afscheid zal mogen zijn. Want is het niet om bijna jaloers op te worden: voor haar is het geloof nu weten, en aanschouwen…..

Op de rouwkaart die we gisteren ontvingen staan de mooie woorden:

Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.” Psalm 91, vers 4

Voor eeuwig in Gods hand en in ons hart geborgen, onze lieve Catharina Francisca Maria Wildschut.

Kinga Bán // Wat hou ik van uw huis // U weet het toch – Live – YouTube

Namens het bestuur en team van Onderweg.nu,

Bertien van Ginhoven