DOORZETTINGSVERMOGEN

Het herfstnummer van het kwartaalblad Ascend van onze zusterorganisatie in het Verenigd Koninkrijk True Freedom Trust (TFT) heeft als thema doorzettingsvermogen. Via de volgende link kan je je interesse voor dit blad aangeven: https://truefreedomtrust.co.uk/ascend-signup

Stuart, TFT-directeur, schrijft in zijn inleiding: ‘Bij de voorbereiding van deze editie werd ik herinnerd aan de klassieker ‘The Pilgrim’s Progress’ (‘De Christenreis naar de eeuwigheid’).  De hoofdpersoon Christen ondergaat allerlei beproevingen, verleidingen en tegenstand op weg naar de Hemelse Stad. Dat hij die bereikt is deels te danken aan de bemoedigingen van zijn vriend Hoop. Christen blijft de smalle weg volgen om zijn bestemming te bereiken. Net zo kunnen wij elkaar inspireren om door te gaan op onze weg met Jezus. Opdat wij de wedloop kunnen uitlopen naar Handelingen 20:24.’

In deze herfsteditie schrijft Stuart een boekbespreking van ‘Take care of yourself’ (Zorg goed voor jezelf) van psychiater Pablo Martinez. Met toestemming plaatsen we een vrije vertaling en samenvatting van deze tekst.

ZORG GOED VOOR JEZELF

De titel van dit boek is gebaseerd op Paulus’ woorden bij zijn afscheid van de oudsten in Efeze. Hij schrijft: ‘Zorg goed voor uzelf en voor de hele kudde’ Handelingen 20:28a. Paulus voorspelde dat ‘woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien’ (vers 29). Martinez reduceert deze verzen tot ‘Zorg goed voor jezelf’. Daarbij komt de nadruk die Paulus legt op het op elkáár letten, niet uit de verf.

Die accentverschuiving vind ik een zwak punt van dit boek. Velen van ons, die allerlei christelijk werk doen, weten immers dat een burn-out niet zo ver weg is. Het antwoord van de Bijbel is dan niet om ‘harder te proberen om voor jezelf te zorgen’. Integendeel. De Bijbel moedigt ons aan om over elkaar te waken. Maar de schrijver van dit boek verwijst slechts heel kort, in hoofdstuk 4, op het belang van wederzijdse steun en verantwoordelijkheid voor elkaar.

Tegelijkertijd zijn er veel dingen die ik leuk vind aan dit goed leesbare boek. Allereerst is het kort! Het laatste wat je als overbelast persoon immers nodig hebt, is een lange technische verhandeling. Pablo Martinez heeft als ervaren psychiater duidelijk inzicht in hoe mensen kunnen worstelen met slechte patronen en hoe ze zich daarvan kunnen bevrijden.

Ten tweede is de toon van het boek zachtaardig, zonder je aan te moedigen zelfgenoegzaam te zijn. Het eerste hoofdstuk laat zien dat we allemaal kwetsbaar zijn en rust nodig hebben. Het tweede legt het begrip ‘leeg reservoir’ uit: als je vaker uitgeput raakt dan dat je weer wordt opgefrist, steven je af op een burn-out. Martinez geeft daarbij ook een beschrijving van symptomen van overwerk.

Hoofdstuk 3 kijkt naar hoe je eigen houding en activiteiten je ‘leeg kunnen laten lopen’. En hoofdstuk 4 en 5 kijken vervolgens naar goede en gezonde manieren van leven die nieuwe energie geven en je verfrissen. In hoofdstuk 4 staat Martinez stil bij de relaties met de mensen om ons heen. Terwijl hij in hoofdstuk 5 specifiek aandacht besteedt aan onze relatie met God.

De derde reden waarom ik van dit boek houd, is dat de auteur royaal gebruik maakt van beelden en wijsheden uit Gods Woord. Het zal vooral mensen aanspreken die van beeldspraak houden. Zo gebruikt hij bijvoorbeeld beelden uit de Bijbel, zoals dat van de aarden vaten in 2 Korintiërs 4, of het zorgen voor je eigen wijngaard in Hooglied 1:6b. Maar hij gebruikt ook buitenbijbelse beelden, zoals dat van een roodborstjesnest onder een waterval.

Dit boek bevat veel rijke metaforen, die de schrijver tijdens uitgebreide studie van de Schrift en de kunst ontdekt heeft. Je zou je bij dit boek gemakkelijk een begeleidende en inspirerende kalender met Bijbelcitaten en beelden voor kunnen stellen!

Ik moedig geloofsgenoten aan om dit boekje te lezen en de inhoud ervan toe te passen op je leven. Maar daarbij moet ik tegelijkertijd bekennen dat ik zelf een slecht voorbeeld ben van iemand die het boek heeft gelezen, een paar inspirerende citaten onderstreepte en vervolgens weinig veranderde in mijn ingeslepen gewoonten. Gebonden als ik daaraan ben.

Aan het einde van het boek vind je een paar toepassingsvragen. Jammer genoeg koppelt de schrijver die niet expliciet aan de voorafgaande hoofdstukken. Als je van plan bent dit boek op je leven toe te passen, dan raad ik je aan om er hoofdstuk voor hoofdstuk doorheen te werken, met een paar gelijkgestemde christenen die je goed kennen. Je kunt elkaar dan namelijk helpen om het meest relevante materiaal goed in je op te nemen en elkaar verantwoordelijk te houden voor het veranderen van ongezonde patronen.

Met de hulp van je broeders en zusters in Christus kan dit boek een katalysator te zijn voor een beter evenwicht in je eigen leven en in dat van degenen die dicht bij je staan. Ook op geestelijk gebied.

Stuart

‘Zorg goed voor jezelf’, Pablo Martinez (Hendrickson Publishers, 2018).