DONKERE WOLKEN PAKKEN ZICH SAMEN

Wee de mensen die op de aarde leven! Openbaring 8:13

Die uitdrukking ‘de mensen die op de aarde leven’ kom je nog een paar keer tegen in het boek Openbaring.

In hoofdstuk 3: 10 bijvoorbeeld: ‘Omdat jullie trouw zijn gebleven aan Mijn gebod om stand te houden, zal Ik jullie ook trouw zijn wanneer binnenkort overal op aarde de tijd van beproeving aanbreekt, als de mensen die op de aarde leven op de proef worden gesteld.’

Heftige taal!

Het kan zo zijn dat mensen helemaal vastzitten aan het leven op deze aarde. Aan allerlei schatten, mensen, bezittingen, relaties, toekomst en carrière. Zo vast, dat er geen ruimte en aandacht is voor andere dingen. Ook niet voor God.

Los van al dat aardse bezitten ze niets. De aarde is hun thuis, hun leven.

Wat blijft er over voor zulke mensen als dat aardse wegvalt? Niets!

Dat weet God. Daarom blijft Hij mensen aanspreken door Zijn woord en beproeft Hij ze. Of ze zich toch niet naar Hem toe zullen keren.

Zonder verbondenheid met Hem blijft er niets over als het aardse wegvalt. Of het nu is door oordelen zoals Johannes voorziet in de Openbaringen van Jezus, of door de dood.

Petrus schrijft erover, net als de Hebreeënbrief: de aarde zal vergaan, verslijten, opgerold worden als een kleed, verwisseld worden als een gewaad.

Iemand zei het zo: deze wereld is terminaal, een zinkend schip!

Heb je dan op dat moment nog iets over? Een thuis in de hemel? Een relatie met je hemelse Vader, een toekomst bij en met Hem en al die anderen die Hem liefhebben?

Dat zijn dingen die blijven bestaan!

Voor altijd!

Foto bovenaan: Unsplash