DICHT BIJ GOD

‘De oprechten wonen dicht bij U.’ Psalm 140:14

Oprechte gelovigen, mensen die het menen met God, wonen in Zijn nabijheid. Wonen wil zeggen dat je vertrouwd bent, thuis bij God. Hoe dat kan? Door Jezus, die de weg naar de Vader is!  

Als je het meent met God, dan verlang je ernaar om dicht bij Hem te leven. Omdat je weet dat je alleen zo oprecht kunt blijven. Door die vertrouwde omgang. Dat maakt gelukkig!

Maar niet zonder moeiten en zorgen. Je mag er echter op vertrouwen dat je hemelse Vader voor je zorgt, alle dingen ten goede kan keren en uiteindelijk alles goedmaakt.

Als je dicht bij God leeft, all-in voor Hem gaat, dan krijg je ook te maken met de haat van mensen. Jezus zei het zo: ‘Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook jullie haten!’

We horen over een toename van geweldmisdrijven tegen Joden en Christenen. Soms gaan haters van God en Zijn Messias tot daden over. Omdat ze God niet kunnen treffen, richten ze hun agressie op wie Hem liefhebben. Dat zie je door de hele geschiedenis heen.

God ziet dat ook. Tot in de kleine details! Als Zijn geliefden in gevaar zijn en tot Hem roepen, dan is Hij dichtbij. Mensen kunnen een oprecht gelovige kwaad doen, maar geen schade doen aan zijn of haar ziel. En God belooft dat Hij zal ingrijpen en recht doen! Op Zijn tijd.  

De Heer is een schuilplaats middenin de strijd.

Hij laat Zijn ogen voortdurend over de hele aarde rondgaan om bij te staan wie Hem met zijn of haar hele hart is toegewijd!

Foto Unsplash