Derde Pinksterdag 2018

Deze keer Pinkster woorden uit Galaten 5.

Galaten Vijf Vers 22;  Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, Vers 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.

Wat een bemoedigend bijbelgedeelte om daarmede onderweg te zijn. In de Bijbel Dichtbij staan korte quotes aan het begin van iedere pericoop. Ik zet er een aantal van Galaten hoofdstuk vier en vijf en zes op een rij.

Wij zijn vrije mensen

Wij krijgen wat God beloofd heeft

Laat je niet besnijden

Laat je niet in de war brengen

Luisteren naar de Geest

Zorg voor elkaar

Luister naar de Heilige Geest

Luister niet naar slechte verlangens

Leef zoals de Heilige Geest het wil

Help elkaar

Wees goed voor iedereen

Laat je niet besnijden

Laat God een nieuw mens van je maken.

Een prachtig Taize lied zegt het zo: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Daar waar liefde heerst en vrede, daar waar liefde heerst, daar is God met ons.

Ik sluit af of beter gezegd ik begin met een lied van Paul Field. Van zijn CD Being Myself. Daar wil ik zelf bij vermelden, dat onderweg met Immanuel en met Zijn Heilige Geest, wij steeds meer ons zelf worden.

Shalom de komende Pinksterdagen.

Jan W Karreman