Deelhebben aan Gods komende Rijk

‘Vergis u niet! Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen noch mannen die zich prostitueren of andere mannen misbruiken, dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God.’  1 Kor 6: 9b, 10

‘Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de Naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God!’ 1 Kor 6: 11

Als je vers 9b en 10 goed bekijkt, kan je niet anders dan concluderen dat niemand van ons in aanmerking komt om het koninkrijk van onze God en Heer binnen te gaan.

Dat klopt!

Ons doen en laten, onze eigen verdiensten geven ons geen toegang. Integendeel!

Niemand van ons kan op eigen kracht terugkomen in de gemeenschap met God de Vader, zoals die was in het begin. 

Maar dan schrijft Paulus verder in vers 11:

‘Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent gereinigd.’ Schoongewassen, kan je ook vertalen.

‘Maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God!’

Wat een evangelie voor mensen zoals wij!

Paulus schrijft erover aan Timotheus: ‘De Heer zal me veilig in Zijn hemels koninkrijk brengen.’

‘Mijn oog is op u’, belooft God aan David in Psalm 32: 8.

Jason Upton zingt erover in de lyric video – Watching Over Me

Vrij vertaald:

Als ik bang ben voor de toekomst, wegloop voor het verleden, rusteloos ben in het hier en nu, ieder moment probeer vast te houden,

als de angst niets over te houden mijn hoop en dromen van me steelt, herinner me dan aan de belofte, Heer, help mijn hart geloven dat U over me waakt.

Jezus, U kent mijn moeiten, U voelt al mijn pijn. Ik hoor U zingen in de strijd, ik hoor U mijn naam fluisteren. God van recht en genade, God die zegt dat ik niet alleen ben, ik zal geven zoals U hebt gegeven. Wat ik heb, is niet van mijzelf. Omdat U over me waakt.

Ik hoef me geen zorgen te maken over morgen. Ik weet dat de tijd en de eeuwigheid in Uw hand zijn. U draagt de last en het verdriet. Jezus, U begrijpt het, U weet precies waar ik ben. Want U waakt over mij.

Heer, help mijn hart geloven dat U over mij waakt.

Dus als ik bang ben voor de toekomst, wegloop voor het verleden, rusteloos ben in het hier en nu, ieder moment probeer vast te houden,

als de angst niets over te houden mijn hoop en dromen van me steelt, herinner me dan aan de belofte, Heer, help mijn hart geloven dat U over me waakt.