DEEL HEBBEN AAN HET KONINKRIJK VAN GOD

Ieder die homoseksueel leeft, loopt gevaar geen deel te hebben aan het Koninkrijk van God.

Daarover lees je in 1 Kor 6:10 b en Rom. 1: 32

God heeft geduld met ieder mens, Hij wil dat allen tot bekering komen en Hem volgen met een volkomen toegewijd hart.

“Alles wat je hebt gehoord komt hier op neer: heb ontzag voor God en leef Zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens. Want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte daden.” Prediker 12: 13, 14

GEEN KERKELIJKE ZEGENING HOMOSTELLEN IN ROOMS KATHOKLIEKE KERK

Citaat in het ND van Kardinaal Wim Eijk op 24 april 2021:

Het is daarom ‘geen daad van naastenliefde om de waarheid over Gods geschapen orde en dus over de morele natuurwet, achter te houden, omdat dat mensen kan hinderen in het volgen van Christus’.

Quotes van Johan

Matt Redman – You Alone Can Rescue (with lyrics) – Bing video