De wortels van vrouwelijke homoseksualiteit begrijpen (2)

Jodi Carlson schrijft op de site van SSAhope (hoop voor wie worstelt met aantrekking tot hetzelfde geslacht) een artikel over de wortels van vrouwelijke homoseksualiteit. Vanwege de lengte van het artikel, plaatsen we het verdeeld over drie teksten en wat ingekort, op onze site. Het hele Engelstalige artikel, vind je onder de link: 

https://www.ssahope.com/roots_of_lesbianism.html

Oorzaken van vrouwelijke homoseksualiteit

Vrouwelijke homoseksualiteit komt vooral voort uit relatieproblemen, zoals met moeder en vader. Vaak is er ook sprake van seksueel misbruik en een worsteling met de eigen identiteit als vrouw. Andere factoren die er aan kunnen bijdragen zijn: negatieve ervaringen met hoe mensen invulling geven aan religie; een breuk in contact met leeftijdsgenoten; media-invloeden; de leerstof op scholen en universiteiten; stigmatisering door leeftijdsgenoten, intimidatie of je anders voelen; en angst voor het andere geslacht, of een onvermogen om met hen om te gaan.

Aan deze factoren wordt in dit artikel aandacht besteed. Maar voordat een vrouw zich aangetrokken voelt tot hetzelfde geslacht of homoseksuele gedachten koestert, is ze hoogstwaarschijnlijk blootgesteld aan een of meer van de volgende, zogenaamde ‘pre-conditionerende’ factoren.

Preconditionerende factoren

Een preconditionerende factor is: een trauma dat een vrouw overkomt waardoor ze later in haar leven vatbaar wordt voor verlangen naar hetzelfde geslacht.

Vrouwelijke homoseksualiteit heeft eigenlijk weinig met seks te maken. Maar veel meer met niet-seksuele, emotionele en relationele tekorten. Die zijn meestal, maar niet altijd, gebaseerd op een of meerdere traumatische ervaringen. 

Het gaat in dit artikel om de grondoorzaken van vrouwelijke homoseksualiteit. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat het bij homoseksualiteit om een complex onderwerp gaat. Verschillende combinaties van factoren kunnen daarbij een rol spelen. Het zou te simpel zijn om één aspect te benadrukken. Elke traumatische ervaring die hieronder wordt genoemd, kan het gezonde zicht op, of de beleving van wat het betekent om vrouw te zijn, bij een meisje beschadigen. Dat geldt ook voor andere ervaringen die in dit artikel niet worden besproken. Daarin zijn we beperkt.

Precontitionerende factoren die uit onderzoek naar voren komen, zijn:

1.Lichamelijk trauma, wat het volgende kan inhouden, maar daartoe niet beperkt is:

 • Seksueel misbruik
 • Incest
 • Verkrachting
 • Verwaarlozing

2.Emotioneel trauma, wat het volgende kan inhouden, maar daartoe niet beperkt is:

 • Verlating
 • Afwijzing 
 • Onvervulde behoeften aan liefde, acceptatie, geslachtsidentificatie en bevestiging
 • Ontbreken van zorg en opvoeding
 • Gebrek aan bescherming
 • Verbaal misbruik
 • Scheve of ongezonde ouderrollen, waarbij moeder er niet in slaagt haar rol als opvoeder te vervullen, en vader er niet in slaagt zijn dochter te beschermen door passief en/of niet beschikbaar te zijn

3.Een ongezonde gezinsomgeving, wat staat voor elk disfunctioneren van een gezin, waardoor een kind de wereld als onveilig en bedreigend ervaart

4.Persoonlijkheid en temperament:

 • Zich onzeker, alleen en leeg voelen
 • Energiek en hyperactief zijn
 • Creatief en pienter zijn
 • Intuïtief  zijn
 • Zich bijzonder bewust zijn van de omgeving
 • Zelfbeschermend zijn

Een kwestie van relaties: het hoofdbestanddeel van vrouwelijke homoseksualiteit

Mensen zijn geschapen om met God en elkaar in relatie te staan. God zei: “Het is niet goed dat de mens alleen is” (Gen. 2:18). Relaties zijn van levensbelang, maar op aarde is geen enkele relatie perfect. En zal dat ook nooit zijn. Homoseksuele aantrekking kan zich voor een groot deel ontwikkelen doordat een breuk of tekort in de relaties van een meisje met moeder, vader en familie, rechtstreeks invloed heeft op haar vermogen om op een gezonde manier contact te maken met anderen. 

Als je de ouder bent van een meisje dat homoseksuele kenmerken vertoont, heb er dan oog voor dat elk meisje uniek is en zichzelf en de wereld om haar heen op haar heel eigen manier ziet en ervaart. Hoe geavanceerd je pedagogische vaardigheden als ouder ook zijn, de perceptie van een kind is haar realiteit.

Seksueel misbruik: het tweede hoofdbestanddeel van vrouwelijke homoseksualiteit

Anne Paulk, schrijfster en voormalig bestuurslid van Exodus International, deed in 2001 onderzoek naar het overwinnen van homoseksualiteit door vrouwen. De resultaten van haar onderzoek laten de enorme invloed en gevolgen zien van de hierboven genoemde preconditioneringsfactoren:

69,1 % heeft ervaring met emotionele mishandeling

55,7 % heeft ervaring met emotionele trauma’s, waaronder seksuele toespelingen en

            seksuele opmerkingen waardoor ze zich geschonden voelde

66,4 % is slachtoffer van seksueel misbruik

53,2 % is verbaal mishandeld

39,6 % voelt zich in de steek gelaten

32,5 % is slachtoffer van lichamelijke mishandeling

20,0 % voelt zich totaal verwaarloosd

Van degenen die seksueel zijn misbruikt, werd bijna 80 % gemolesteerd door mannen. In 42 % van de gevallen ging het daarbij om incest. In 20 % van de gevallen werden vrouwen gemolesteerd worden door vrouwen.

Een identiteitsstrijd: het derde hoofdbestanddeel van vrouwelijke homoseksualiteit

Bij de strijd van vrouwen met homoseksualiteit gaat het om een identiteitscrisis. Onderzoek laat zien dat relaties hebben, een diepe band met anderen, alsook een eigen identiteit hebben, voor vrouwen onlosmakelijk met elkaar verbonden is. 

Als het ontwikkelingsproces waarin je leert wie je bent, ontspoort door gebroken of ongezonde relaties, dan ontstaat er bijgevolg een identiteitscrisis. Zo communiceren afwijzing, verlating en scheiding van moeder, en onbeschikbaarheid van vader die zijn dochter eventueel ook nog negatief of beledigend behandelt, naar het kind toe dat vrouw-zijn niet welkom, onveilig en vervelend is. 

De vrouwen uit het onderzoek verachtten het vrouw zijn vaak. En gingen op zoek naar een goed zelfgevoel, alsook naar een eigen identiteit.

Volgende week, maandag 17 januari: Ontwikkelingsstadia. Hoe vrouwen homoseksuele aantrekking ontwikkelen (3).

foto’s Unsplash