De waarheid maakt écht vrij!

In een gesprek met Zijn tijdgenoten deed de Here Jezus een hele opmerkelijke uitspraak over waarheid, namelijk dat ‘de waarheid vrij zal maken’. Het is misschien wel het meest revolutionaire woord uit het hele Nieuwe Testament. Ook een heel exclusief woord. Voor veel mensen blijven deze woorden echter een geheim. Of ze worden slechts als een frase gebruikt, niet meer dan een losse kreet.  Zonder zelf ooit  de bevrijdende kracht  ervan  in het leven te hebben ervaren.  

Over het onderwerp waarheid wordt in onze seculiere samenleving vandaag de dag zeer verschillend gedacht. Nogal eens hoor je dat ieder zijn eigen waarheid heeft. Of de bewering dat er geen absolute waarheid bestaat. Dit staat echter haaks op de strekking van de genoemde uitspraak van de Here Jezus in Johannes:

Toen Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem. Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Johannes 8:30-32

Het is opmerkelijk dat de Here Jezus hier spreekt tegen mensen die in Hem geloven. Blijkbaar hadden ze deze woorden nodig.  En ik geloof dat wij deze woorden vandaag de dag nog net zo hard nodig hebben als de gelovigen van die tijd.   

Vooral de zinsnede ‘De waarheid zal je vrijmaken’ wordt nogal eens aangehaald door sprekers. Het zijn inderdaad prachtige  en zeer hoopvolle woorden  uit de Bijbel. Maar het zijn ook woorden die – zoals het met meer Bijbelteksten het geval is – nogal eens losgemaakt worden uit het verband waarin ze staan. Kijk je naar de context waarin ze staan, dan blijkt  de echte  en diepe  betekenis ervan.

De Here Jezus sprak tegen Joodse gelovigen en zei: ‘Je bent echt een volgeling van Mij als je in Mijn woord blijft’. Dus niet alleen luisteren naar Zijn woord en het geloven, maar er ook in gehoorzaamheid naar leven. Dat is hét kenmerk bij uitstek van een echte discipel van de Here Jezus! En het gevolg ervan is dat de waarheid  zal vrijmaken.  Die waarheid komt van God.  Die waarheid is God Zelf. 

Wat een prachtige, krachtige en hoopvolle belofte! Woorden waar ik me in het verleden vaak aan heb vastgeklampt. Ik geloof met heel mijn hart én heb ook de ervaring dat  deze woorden waar zijn. Het volgen van de Here Jezus, met vallen en opstaan, maakt vrij van gebondenheid in het leven. Van elke zondeschuld en van de macht van zondige gewoonten die ons mensen zo beheerst.

Als we Christus volgen en Zijn woord lezen en naleven gaan we merken dat Hij  ons vrijmaakt van de duisternis, op welk gebied in ons leven we er ook mee te maken hebben. Ook als het leven beheerst wordt door homoseksuele verlangens en gevoelens. Zeker, dat is geen gemakkelijke weg. En het zijn vaak langdurige processen van groei en verandering. Het is ook mijn ervaring dat er lange tijd overheen ging, totdat er in mijn leven langzaam maar zeker iets begon te veranderen. Dat ik over mijn homogevoelens leerde te heersen vanuit een stukje ontspanning en dat deze gevoelens steeds minder  mijn leven gingen beheersen.

Ik had me zolang gebonden gevoeld, verstrikt in een net waar ik maar niet uit kon komen. Wat bevrijdend om dan mee te maken dat de woorden van Jezus realiteit zijn, dat de waarheid echt vrijmaakt. En al waren de homoseksuele gevoelens niet weg, ze beheersten me niet meer. Bovendien raakte ‘het issue’ meer en meer op de achtergrond. Ik ging me herkennen in Paulus’ woorden: Het leven is voor mij Christus (Filippenzen 1:21a). 

‘De waarheid maakt vrij’ is een heerlijke belofte van God voor ons. En onze God is getrouw aan al Zijn beloften.   Johannes bevestigde het nogmaals in vers 36:

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Johannes 8:36

Het verlangen en gebed van mijn hart is, dat Christus ons leven mag vervullen,  dat we in Zijn woord zullen blijven en deel mogen hebben aan die geweldige bevrijdende kracht van het werk van de Heilige Geest in ons leven. Wetende dat we de Geest niet ontvangen hebben om opnieuw als slaven in angst te leven, maar dat we de Geest ontvangen hebben om Gods kinderen te zijn en om Hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader (Romeinen 8:15).