De kracht van terugblikken

Zelf heb ik de mogelijkheid gekregen om dit nieuwe jaar te beginnen met een proces van genezing en herstel. Het nog niet weten waar ik zal staan aan het einde van dit jaar daagt mij uit op het gebied van vertrouwen.

Kijken in de toekomst kan hierbij niet, maar terugblikken wel. Door bewust stil te staan bij eerdere ervaringen en gebeurtenissen kan er rust komen in de onzekerheid over de toekomst. In de afgelopen jaren heb ik zo tastbaar mogen ervaren hoe God voorziet. De, door omstandigheden verwachte, zorgen op financiëel, sociaal en emotioneel vlak zijn in die periode nooit werkelijkheid geworden. Deze realisatie is voor mij zowel een bemoediging als een belofte.

Tijdens de voorbereiding van deze blog werd ik geraakt door de volgende Bijbeltekst:

“Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.”

Colossenzen 2:7

Deze tekst hield me een spiegel voor waardoor ik besefte dat ik vaak het tegenovergestelde doe. Als situaties me overvallen, neem ik namelijk afstand van God, begin ik te twijfelen aan het geloof en word ik eerder boos dan dankbaar.

Zo ook in de afgelopen maanden. Ik werd overvallen door mijn verliefdheid op een vrouw en liet mijn eerdere wilsbesluit wat afzwakken. Het geloof was niet meer afdoende en ik kreeg de behoefte om een en ander uit te zoeken. Bijzonder was dat ik ook heb ervaren dat God mij de ruimte daarvoor gaf. Inmiddels is het intensieve contact tussen die vrouw en mij beëindigd en kan ik dankbaar terugkijken op wat er uit dat proces is voortgekomen.

Voor mij laat het zien hoe liefdevol God is en hoeveel Hij om ons, en alles wat er binnenin ons speelt, geeft. Laat dit ook een bemoediging voor jou/u zijn voor het komende jaar.

Ik wens jou/u een gezegend jaar toe vol van geloof, hoop en liefde!

Channa