DE KRACHT VAN ONZE HOUDING NAAR ANDEREN TOE

Begin deze maand publiceerde het AD[1] een artikel waarin drie slachtoffers van homogenezing hun verhaal doen. De aandacht hiervoor is een gevolg van het feit dat conversietherapie dit jaar onder een vergrootglas ligt en daarbij onderdeel is geworden van het publieke debat.

Ondanks het feit dat de reacties op dit onderwerp ontzettend heftig kunnen zijn, geloof ik dat het belangrijk is dat de kerk open blijft staan voor deze reacties. Hierin zitten waarheden die helpend kunnen zijn voor het inzichtelijk maken daar waar de schoen wringt. In het artikel wordt aangehaald dat homoseksualiteit als iets zondigs wordt gezien en dat de gedachte heerst dat iets dat zondig of verkeerd is, kan veranderen of genezen.

Het feit dat deze gedachte vaak als uitgangspunt wordt genomen, is misschien wel het probleem. Hiermee wil ik niet ontkrachten dat de Bijbel hier iets over zegt, maar ik kijk graag naar de bijbehorende context. Wanneer het gaat over het thema homoseksualiteit wordt vaak Romeinen 1: 26-28 aangehaald, maar de verzen die daarna komen, worden vaak niet genoemd. Terwijl daar juist zonden worden vermeld waar veel meer mensen zich in kunnen herkennen, zoals hebzucht, jaloezie, roddelen, ongehoorzaamheid ect. Doordat dit soort Bijbelse contexten uit elkaar worden getrokken, heeft dit tot gevolg dat er onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende zonden. Dit onderscheid staat haaks op de Bijbelse boodschap dat alle zonden gelijk zijn voor God, maar dat lijkt in sommige gevallen van conversietherapie helaas niet altijd de boodschap.

Als we kijken naar Jezus zien we veel gevallen waarin Hij mensen verandert, geneest en bevrijd. Toch ziet de kerk iets over het hoofd als dit de speerpunten worden in het contact met anderen. Het verhaal van Zacheüs, een man die hebzuchtig en oneerlijk was en daar om bekend stond in zijn omgeving, toont ons een andere benadering. Jezus spreekt Zacheüs aan en nodigt hemzelf uit om te komen eten. In dit verhaal was geen sprake dat Jezus een demon van hebzucht eruit gooide of Zacheüs aansprak op zijn zondige levensstijl. Jezus legde geen verwachting, buiten de gevraagde gastvrijheid met betrekking tot het eten, neer bij Zacheüs op het gebied van verandering. Toch zien we dat deze ontmoeting met Jezus ervoor zorgde dat Zacheüs wilde veranderen en het hem lukte die verandering te realiseren. Aan ons, als kerk, de uitdaging om dezelfde houding als Jezus aan te nemen, namelijk liefdevol, zonder oordeel en met oprechte aandacht voor de persoon.

Channa

[1] https://www.ad.nl/binnenland/drie-slachtoffers-van-homogenezing-doen-hun-verhaal-ik-kon-alleen-maar-huilen~a32e35ac/