DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST

‘De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken.’ Lukas 1:35

Het gaat hier over het in verwachting raken van Maria. Van God uit zal ze zwanger worden en een kind ter wereld brengen dat geen áárdse vader heeft.

Maar het ‘hoe’ van de bevruchting van de eicel in haar schoot blijft geheim.

‘Als een schaduw overdekken’, of ‘overschaduwen’ zoals ook wordt vertaald, staat nergens in de Bijbel voor

geslachtsgemeenschap hebben met iemand.

Waar dit ‘als een schaduw overdekken’ of ‘overschaduwen’ dan wel voor staat?

Als Mozes klaar is met de bouw van de tabernakel, dan is dat een leeg huis.

Maar dan gebeurt er iets ontzagwekkends: God daalt neer, in een wolk, op dat lege huis en vult het.

Zo neemt Hij Zijn intrek bij Zijn volk!

Dat is goed nieuws.

Als schaduw overdekt worden, of overschaduwd worden, is niet een privilege voor Maria alleen.

Het mag gelden voor iedereen die misschien een prachtig leven heeeft, maar waarin God ontbreekt.

Probeer het je eens voor te stellen, dat God in jouw lege levenshuis wil komen wonen.

Zijn kracht is er ook nu nog om de deur van je hart open te krijgen.

Sela zingt over het verlangen naar de komst van onze Heer in het advenstlied ‘Op U mijn Heiland blijf ik hopen!’

Op u mijn Heiland | Sela – YouTube

Op U mijn Heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn! Zie heel mijn hart staat voor U open en wil, o Heer, uw tempel zijn. O Gij, wien aarde en hemel zingen, verkwik mij met uw heilige gloed. Kom met uw zachte glans doordringen, o Zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen, waarmee mijn hart uw komst verbeidt. Ik wil in ootmoed U ontvangen, mijn ziel en zinnen zijn bereid. Blijf in uw liefde mij bewaren, waar om mij heen de wereld woedt. O, mocht ik uwe troost ervaren: doe intocht. Heer, in mijn gemoed!