DE HOOGSTE EER

‘Toen Hij aanlag voor de maaltijd, kwam er een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare narduszalf en nadat zij de albasten fles gebroken had, goot zij hem uit op Zijn hoofd…’ Markus 14: 3, 8 en 9

Over wat die vrouw doet, wordt de eeuwen door verteld. Overal waar Gods evangelie wordt doorgegeven.

Ze kan het niet laten om tijdens de maaltijd dure parfum over Jezus uit te gieten, met de waarde van ongeveer een jaarsalaris! Dat heeft ze ervoor over om Jezus te zalven.

Goed besteed of niet?

‘Dat had beter aan de armen gegeven kunnen worden’, wordt er gezegd. En ja, dan doe je dat toch ook voor Jezus. Zei Hij Zelf niet: ‘Wat je voor een van hen doet, dat heb je voor Mij gedaan?’

Toch maakt het verschil.

Jezus waardeert bijzonder wat zij doet! Het laat zien dat zij naar Hem geluisterd heeft. En gelooft. Ze heeft Jezus leren kennen. En nu móet ze Hem wel eren. De hoogste eer geven!

Voor haar geldt: ík erken Hem als mijn Heer en Redder. Al zegt de hele wereld: Van mij hoeft die Jezus niet, deze vrouw zegt door wat ze doet: ‘Jezus, U bent alles voor mij. Mijn enige hoop in leven en sterven!’

Is dat niet de kern van aanbidding?

Wat Jezus dan zegt, komt hierop neer: het getuigenis van wie zó over Mij denkt, Mij zó liefheeft, dat hoort voor altijd bij Gods evangelie.

Wat een eer!

Actief zijn voor Jezus is goed!

Maar tijd nemen om Hem te eren, Hem alles te geven, in reactie op wat je van Hem hebt gehoord en ervaren, is iets wat Hij bijzonder waardeert.

Foto’s Unsplash