De andere kant van homoseksualiteit

Joyce de Jongh laat andere kant van homoseksualiteit zien: “Ik ken de worsteling”

Homoseksualiteit blijft binnen het christendom en de kerk een heet hangijzer. Talloze discussies worden erover gevoerd. Vaak op theologische wijze en ver bij het hart van mensen vandaan. En dat is juist wat Joyce de Jongh niet wilde met de roman ‘Als het hart onrustig is’. Homoseksualiteit is een belangrijk en kwetsbaar thema in het boek dat op een eerlijke en persoonlijke manier geschreven is. CIP.nl sprak met de auteur: “Ik ken de worsteling van de hoofdfiguur in mijn boek. Dat je zóveel van iemand houdt, en toch voelt dat God iets anders wil. Mijn hart wilde de ene kant op, maar ik wist dat mijn geloof de andere kant op wilde.”

In de christelijke roman van De Jongh wordt hoofdpersoon Moniek verliefd op een vrouw. Vanuit haar christelijke opvoeding kreeg ze mee dat een homoseksuele relatie als christen niet kan, maar andere christenen in haar omgeving vinden van wel. Hoe gaat ze hiermee om? Wat neemt ze uiteindelijk voor besluit? De worsteling van Moniek én die van haar omgeving worden op een indrukwekkende manier beschreven. De auteur kent de gevoeligheid rondom het thema maar al te goed: “Hoewel ik snap dat je als kerk soms een standpunt moet bepalen, riep Jezus ons niet op om standpunten in te nemen, maar om discipelen te maken. En dat vraagt om meelopen, samen optrekken, een proces van wederzijdse ontmoeting en openheid. Met dit boek hoop ik aan dat proces bij dragen als het gaat om homoseksualiteit.”

Ze koos er daarbij bewust voor om het in een romanvorm te gieten: “Er zijn vele theologische boeken over dit onderwerp geschreven, maar ik wil mensen in deze roman iets laten voelen van hoe heftig en echt die liefde kan zijn en hoe groot de worsteling met God. Er zijn geen gemakkelijke antwoorden of standpunten, daar moeten we bij weg blijven. Ook hoop ik met het boek christenen met homoseksuele gevoelens een hart onder de riem te steken: God houdt ontzettend veel van je.”

De inspiratie voor haar boek haalde De Jongh uit haar eigen leven. “Ik ken de worsteling van de hoofdfiguur in mijn boek. Dat je zóveel van iemand houdt, en toch voelt dat God iets anders wil. Mijn hart wilde de ene kant op, maar ik wist dat mijn geloof de andere kant op wilde. Anders dan Moniek maakte mijn familie er geen probleem van. Ze verklaarden me eerder voor gek dat ik het mezelf zo moeilijk maakte vanwege Jezus. Het gaf enorme eenzaamheid, want met mijn vriendin kon ik natuurlijk ook niet over deze worsteling praten.”

Ik zou het geweldig vinden als we als kerk een plek zijn waar je over je worsteling kunt praten”, vervolgt de auteur. “Zonder dat je direct in een hoekje wordt geduwd of met Bijbelteksten om de oren wordt geslagen. Waar je jezelf niet hoeft te schamen voor je worsteling, want dat drukt je alleen maar verder in je verborgen geheim of eenzaamheid. Daarom hoop ik dat mijn boek bijdraagt aan dat gesprek, die openheid, die ruimte.”

Een uitgesproken standpunt over homoseksualiteit wil ze niet direct uiten: “Als iemand mij vraagt hoe ik over homoseksualiteit denk, nodig ik hem eerst uit om een paar keer te gaan koffiedrinken met me. Die tip las ik in het boek ‘Geliefden’ en dat vond ik zo sterk! Ik wil weten waar die vraag vandaan komt, en ook de ander de kans geven om te weten waar mijn antwoord vandaan komt. Iemand is veel meer dan alleen maar een seksuele voorkeur. Het gaat niet om standpunten op zichzelf, wel om samen achter Jezus aan gaan en steeds meer op Hem gaan lijken.”

Maar De Jongh heeft nog een andere reden waarom ze het boek wilde uitbrengen: “Ik ben bang dat er een moment komt waarop dat niet meer zou mogen. Ik proef die tendens in de politiek en zelfs in de kerk. Misschien luisteren we als christenen toch meer naar de argumenten van niet-christenen en naar ons gevoel dan we zelf denken. Het lijkt soms wel alsof je je gevoelens móet uitleven, alsof je geen nee meer mag zeggen tegen bepaalde gevoelens of impulsen. Terwijl Jezus heel eerlijk spreekt over jezelf verloochenen als je Hem wilt volgen.”

“Maar dat geldt voor meer onderwerpen dan alleen je homoseksuele gevoelens”, vervolgt de auteur. “Daarom heb ik geprobeerd om het thema van mijn boek breder te trekken door een tweede hoofdpersoon te introduceren: Petra. Zij heeft haar eigen worsteling en moet op een heel ander gebied accepteren dat we hier en nu niet alles kunnen krijgen wat we willen. Dat we soms simpelweg moeten zeggen: Gods genade is genoeg.”

Met haar boek hoopt De Jongh vooral wederzijds begrip op te wekken: “Dat aan de ene kant mensen met homoseksuele gevoelens gaan zien dat de moeite die hun omgeving ermee heeft oprecht is. Ik mag hun gevoel net zo serieus nemen als het mijne. Maar aan de andere kant ook dat mensen minder harde, ondoordachte en liefdeloze standpunten innemen als ze iemand met homoseksuele gevoelens ontmoeten. Nogmaals: het gaat niet om het bepalen van een standpunt, maar om samen onderweg zijn en meer op Jezus te gaan lijken. Als je van mening verschilt met iemand over homoseksualiteit, kun je alleen vanuit liefde en respect nog verder komen. Je hakken in het zand zetten en roepen hoe je erover denkt, helpt niet. De vraag is: durf jij je hart en huis te openen voor iemand die een homoseksuele relatie heeft, maar wél net als jij in Jezus gelooft?”

Wat vindt ze nu eigenlijk zelf de mooiste scéne uit haar boek? “Een van de mooiste momenten vind ik de ontmoeting die Moniek heeft met Jezus, ergens in een katholieke kapel waar toevallig net de deur openstaat. Dat is een cruciaal moment, maar het is ook een belangrijke basis in het leven van elke christen. De enige reden om welke keuze dan ook te maken, is dat je de liefde van Jezus kent. Pure, droge gehoorzaamheid, alleen omdat het ‘moet’ of ‘hoort’ of ‘omdat het er staat’ houd je niet vol. Alleen als je weet en beseft hoeveel Jezus van je houdt, heb je een reden om je hart te openen voor Zijn wil. Het gaat om die relatie met Hem.”

Deze tekst van de hand van Patrick Simons verscheen op 29 juli 2021 op CIP https://cip.nl/cip+/86351-joyce-de-jongh-laat-andere-kant-van-homoseksualiteit-zien-ik-ken-de-worsteling-van-de-hoofdpersoon/GR0CUVEKAnJyP0wdQU4RcRMYEhQ