DE ALLERKLEINSTE MINDERHEID

‘Hij – de HEER – kan net zo goed door weinigen verlossen als door velen!’ naar 1 Samuel 14: 6

Ze zijn met z’n tweeën. Jonathan en zijn adjudant.  

Jonathan gelooft wat hij zegt.

Wat deze mannen samen ondernemen blijkt later van beslissende betekenis te zijn in de strijd tegen de Filistijnen.

Jezus bleef alleen over, toen het erom ging de tegenstander, de duivel en zijn macht, de nederlaag toe te brengen. 

Hij had geen adjudant naast zich, zoals Jonathan.

Zelfs Petrus sliep in de Hof van  Gethsemané.

Uiteindelijk vluchtten ze allemaal.

Jezus ging alleen verder. Omdat Hij geloofde dat God door één trouwe dienaar verlossing zou geven: door Hem alleen!

Nu was Hij meer dan een trouwe dienaar, de Zoon van God.

Je mag leren in Zijn voetsporen te gaan. Geholpen door Zijn Geest.

Dan zou jouw eenzame inzet en optreden weleens van doorslaggevend belang kunnen blijken.

Omdat de HEER niet aan aantallen gebonden is.

Maar jij bent wel gebonden aan Hem en afhankelijk van Hem, om iets goeds te realiseren.