DAG AAN DAG DRAAGT HIJ ONS! (1)

In ons taalgebruik betekent het woord ‘lijden’ vooral ziekte, moeite en zorgen.

Overal waar in het Nieuwe Testament het woord ‘lijden’ wordt gebruikt, gebeurt dat vooral in de betekenis van ‘lijden vanwege de gerechtigheid.’

Dat zijn twee heel verschillende betekenissen.

In het evangelie wordt ‘lijden’ allereerst gebruikt voor het lijden van Christus en daarna voor het lijden van christenen… In het laatste geval heeft het lijden een afgeleide betekenis.

Het lijden van Christus is een gevolg van Zijn gehoorzaamheid aan God. Het lijden van christenen is een gevolg van het navolgen van de Heer.

Je zou kunnen zeggen dat lijden hoort bij het ambt van ieder christen.

Jezus zegt in Johannes 15:20: ‘Een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen!’

En in Marcus 10: 29 en 30 zegt Hij: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van Mij en het evangelie, zal het honderdvoudige terugontvangen: in deze tijd, broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven.’

Aan het begin van Zijn onderwijs zegt Hij tegen Zijn volgelingen, in Mattheus 5: 10 en 11: ‘Zalig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid. Zalig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.’

Je zou kunnen zeggen dat dit lijden vrijwillig is en met vreugde gedragen mag worden.

In Marcus 8:34 zegt Jezus: ‘Wie Mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en zo achter Mij aan komen.’

Petrus schrijf daarover in 1 Petrus 4:13: ‘Hoe meer jullie deel hebben aan Christus’ lijden, des te meer moeten jullie je verheugen, en des te uitbundiger zal jullie blijdschap zijn als Zijn Heerlijkheid openbaar wordt!’

Paulus zegt over zijn eigen lijden in Colossenzen 1:24: ‘Ik ben blij dat ik nu voor jullie lijd.’

Lijden in deze betekenis werkt bevrijdend. Het lijden van Christus draagt het leed namelijk en draagt het weg.

Er is sprake van plaatsvervangend leed dragen en gedragen worden. Alsook van overwinnen van het kwade door het goede.

De schrijver van de Hebreeënbrief zegt daar in hoofdstuk 5: 8 en 9 over: ‘Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij moeten lijden. Zo heeft Hij gehoorzaamheid geleerd. En toen Hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd Hij voor allen die Hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding.’

Paulus schrijft in Colossenzen 1:24: ‘Ik mag in mijn lichaam aanvullen wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt ten behoeve van Zijn lichaam, de kerk, waarvan ik een dienaar ben.’

Duidelijk mag zijn dat lijden in het Nieuwe Testament een positieve betekenis heeft en niet los te maken is van discipelschap.

Johan Berkhof

Een indrukwekkende opname van een Oekraïens koor bestaande uit 2800 honderd christenen in Lviv die God aanbidden door het Agnus Dei te zingen met Michael W. Smith: ‘Lofprijzing en aanbidding voor God. Zegen Oekraïne en alle mensen in het land. Bescherm hen tegen de onderdrukker. AMEN.’