Corona-virus-uitbraak maart 2020

“God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood” Psalm 46: 2

Utrecht, Amsterdam, de straten zijn verlaten. Bevreemdend is dat. Wat beangstigend eerlijk gezegd.
Niemand weet hoe en waar dit eindigt. Deze Corona-virus-uitbraak die alles heeft van een orkaan. “De grootste crisis buiten oorlogstijd”, aldus onze premier.

Tegelijkertijd is er die wonderlijke fascinatie: God regeert. Terwijl Hij de mensen niet aan een touwtje heeft, leidt Hij de wereldgeschiedenis. Doelgericht. Zijn Koninkrijk komt! Dat evangelie loopt als een rode draad door de Bijbel. De geschiedenis is His-story.

Maar middenin deze crisis en dreiging zitten is ook nogal wat! “Echte hugs geef ik niet meer”, appt iemand, “alleen virtuele”. “Bezoek aan mijn moeder is niet meer toegestaan”, appt een ander, “De gedachte dat ze wekenlang opgesloten zit maakt me triest en misselijk”.

Bij dit alles klinkt Gods Woord, een Stem van buiten: Psalm 46: 2. Een getuigenis op grond van ervaring met God die mensen naloopt, roept, behouden wil!
God, een veilige schuilplaats, een betrouwbare Hulp in benauwdheden.

In deze tijd van beproeving wordt duidelijk wat er leeft in je hart.