Confrontatie in bescheidenheid

“Trek de wapenrusting van God aan…” Efeze 6: 11

Ook bij mij bestaat het vermoeden dat de controverse over homoseksualiteit de zichtbare kant is van een onzichtbare, geestelijke strijd, zoals Paulus die beschrijft in zijn brief aan de gemeente in Efeze. Er staat, naar ik meen, bij deze controverse meer op het spel dan de meeste mensen denken.

Hoe ga je met die vermoedens om?

Als je Efeze 6 leest, dan word je niet hoogmoedig en zelfverzekerd, maar juist nuchter en bescheiden. Dan weet je dat de strijd niet tegen mensen van ‘vlees en bloed’ gaat. We mogen mensen nooit als onze échte vijand zien.

We kunnen bovendien de strijd niet overzien. We zijn geen strateeg, maar soldaat of – in termen van het schaakspel – een pion. En de bevelen die we moeten gehoorzamen zijn eenvoudig.

We moeten ernst maken met wat de Bijbel zegt en anderen, wie dan ook, met liefde, respect en geduld tegemoet treden.

Confrontatie in bescheidenheid moet onze karakteristieke houding zijn.

We hebben het niet gemakkelijk. We roepen ergernis op omdat onze visie impopulair is. De kans dat er naar ons geluisterd wordt, is klein, maar als er inderdaad een geestelijk strijd gaande is, mogen we niet zwijgen.

Joe Dallas brengt dat goed onder woorden in zijn boek ‘A strong delusion’:

‘We zijn niet geroepen om te overtuigen, maar om de boodschap bekend te maken.

Meditatie gebaseerd op “Geestelijke strijd?” in “Mag de kerk homoseksuele levensverbintenissen zegenen?” door Laurens van der Laan