“CELIBACY FOR GAYS SEMINAR” ?

The Saskatoon star Phoenix 25 – 9 – 2013

Vandaag is het acht jaar geleden dat er een stevig protest klonk in Saskatoon.

Een bepaalde groep mensen wilden mijn getuigenis over mijn verandering niet horen. En net zo min wilden ze over iets als ‘heilig leven voor God’ horen.

Als organisatoren gingen wij in gebed, en de Heer maakte ons duidelijk dat we door moesten gaan. Hij gaf helder aan wat wij moesten doen. Honderden vrijwilligers deden mee, en we gaven ieder die kwam én mee-protesteerde een maaltijd.

Maar dat niet alleen. We benaderden hen liefdevol en traden hen vriendelijk tegemoet. Ik stelde mezelf ook nederig op en vroeg hen christenen te vergeven voor het feit dat ze hen niet hadden behandeld zoals Jezus dat zou doen.  

Achteraf hoorden we dat ten minste 5 van de demonstranten hun leven aan Jezus  hadden gegeven! De media berichtten de volgende dag: “Wat begon als een protest, liep uit op een sfeer van gemeenschap-stichten”: “Demonstration turned to community building.”

Er is veel gebeurd sindsdien. Ik had mijn hart kunnen verharden, maar ik bleef de Heer erom vragen mijn hart te veranderen en me Zijn hartsgesteldheid te geven voor de mensen die mij en anderen, die voor de waarheid stonden, behandelden alsof we hun vijanden waren.

Vandaag lees ik Spreuken 25: 21: “Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken”. En: “Als de keuzes die jij maakt de Heer behagen, veranderen, door Zijn genade, zelfs je vijanden in vrienden.”  Spreuken 16: 7, geparaphraseerd.

Vandaag zijn Ryan, één van de leiders van het protest, en ik dikke vrienden. We maken ook deel uit van dezelfde familie, het gezin van God! Hij heeft er ook voor gekozen om zijn leven aan Jezus te geven!

Wat een dag om te herinneren! Ik moet daarbij ook denken aan een andere tekst  uit de Bijbel, namelijk Genesis 50: 20. Het is het moment dat Jozef tegen zijn broers, die kwaad tegen hem in de zin hadden, zegt: “Wat jullie betreft, jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft het ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat vele mensen in leven zouden blijven.”  

De dag begon als een protest. God keerde het ten goede. Hij draaide het om zo dat velen het leven vonden. Inderdaad, het ging om de redding van velen!

Voor alle duidelijkheid: het seminar droeg niet de titel “Celibacy for gays”, zoals in de media werd gezegd!  Journalisten verzonnen die titel. De bedoeling van het seminar was voorgangers, leiders en hulpverleners toe te rusten met betrekking tot het thema homoseksualiteit, gezien door de ogen van Jezus!

Wilna (vrij vertaald uit het Engels)