Categorie: Meditatie

HOUVAST

‘Houd vast…totdat Ik kom!’ Openbaring 2:25 De gemeente in Tyatira wordt geleid door een machtig persoon, een sterke persoonlijkheid, die door Jezus vergeleken wordt met de meest goddeloze koningin uit de geschiedenis van Israël: Izebel. Ze zegt dat ze een profetes is. Dat wil zeggen iemand die woorden van God […]

Verder lezen

KOM!

De dwaas zegt in zijn hart: ‘Er is geen God’. Psalm 14:1 Voor deze figuur is God als een tandeloze tijger. Zo van: God? Doet me niets. Máákt me niets. Alles komt ooit helemaal goed. Dat zegt hij in zijn hárt. Hij praat er blijkbaar niet over. Publiceert er ook […]

Verder lezen

Helemaal vol!

‘Ik zal de Geest van genade en gebeden uitstorten’ Zacharia 12: 10 Bij het woord ‘genade’ zijn twee partijen betrokken: God die geeft en jij die mag ontvangen. Genade brengt die twee samen, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat van God uit. Niet van jou. Wij kunnen de verbinding wel […]

Verder lezen

Goede Vrijdag

‘Ze kruisigden Hem… De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met Hem.’ Marcus 15: 24, 29 De dichter Isaäc Da Costa beschrijft wat er op Golgotha gebeurt met woorden als ‘duister, ontzettend, zielsontroerend en hartverpletterend.’ Maar de mensen die voorbij lopen, kijken alleen maar hoofdschuddend toe en vervolgen […]

Verder lezen

Je kunt je vergissen!

‘Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.’ Openbaring 3:20 De gemeente in Laodicea heeft de deur dichtgedaan. Men denkt geestelijk gezien rijk te zijn en […]

Verder lezen

WONDERLIJK BLIJ!

‘De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus.’ Handelingen 5:41 De vrienden van Jezus ervaren het als een voorrecht om verachtelijk behandeld te worden vanwege hun geloof. Ze getuigen van Jezus. En dat  mag niet! Dat willen […]

Verder lezen

Ontmoeting met Jezus en met elkaar!

‘Wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u in luister verschijnen, samen met Hem.’  Kol 3:4 Dat je als christen door het gelóóf leeft, wil zeggen dat het eigenlijke van je leven nog verbórgen is. Je weet zelf niet eens wie je ten diepste bent.  Maar, je zult ‘verschijnen’, schrijft […]

Verder lezen

KAN NIET!?

‘Je bent niet goed wijs’, zeiden ze tegen haar…’ Handelingen 12:15 NBV21 Gods evangelie doorgeven is niet altijd eenvoudig! Lucas schrijft dat koning Herodes leden van de gemeente gevangen laat nemen en hen mishandelt. Jacobus, de broer van Johannes, laat hij met een zwaard doden.   Ook Petrus wordt aangehouden. […]

Verder lezen

JEZUS KREEG HEM LIEF

‘En Jezus keek hem aan en had hem lief.’ Markus 10:21 Een man zegt tegen Jezus dat hij van jongst af aan de wil van God heeft gedaan. Gelukkige man, zou je zeggen. Die hoeft zich tenminste geen zorgen te maken over zijn verhouding tot God. Maar hij blijkt daar […]

Verder lezen

SJALOM!

‘Hij – dat is Jezus – zei tegen de vrouw: ‘Uw geloof heeft u gered, ga in vrede!’ Lukas 7:50 Onweerstaanbaar aangetrokken worden tot Jezus, zoals deze vrouw, ken je daar iets van? Ze heeft een slechte naam. Daar heeft ze het naar gemaakt. Hoe heeft het zover kunnen komen? […]

Verder lezen

Maar twee letters…

Jezus riep: ‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken!’   Johannes 7:37 Twee letters: bee en ij. ‘Bij’ wil zeggen: naar iemand toe komen. Naar Jezus in dit geval. Hij nodigt je uit om te komen. Dat mag. Dat móet! Hij geeft namelijk water aan mensen die uitgedroogd zijn. […]

Verder lezen

Veranderd!

‘Maar Zacheus was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Luister, Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven, en als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden!’  Lucas 19:8 Zacheus? Een man met een bloedzuigersmentaliteit! Niet vies van afpersing. Misbruik van mensen. […]

Verder lezen

Jezus verrassen!

Toen Jezus dit hoorde, verbaasde Hij zich over hem.  Lukas 7:9 Jezus is aangenaam verrast, er klinkt iets van bewondering door in wat Hij zegt over die hoofdman over honderd soldaten, in Kafarnaüm. Op wat de vrienden van deze man over hem zeggen, reageert Hij met: ‘Zelfs in Israël heb […]

Verder lezen

ELIA MOMENTEN

‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.’ 1 Petrus 5: 7 Een geweldige tekst. En toch… Kennen we niet allemaal momenten waarop zulke woorden niet echt binnenkomen? De lucht lijkt grijs, ook al schijnt de zon. De profeet Elia kent zulke momenten. Lees 1 Koningen 19 […]

Verder lezen

NIET LOSRAKEN VAN JEZUS!

‘Wie Mij volgt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja zelfs zijn eigen leven, kan Mijn leerling niet zijn! Lukas 14:26 Jezus vraagt naar je fundamentele oriëntatie. Welke weg ga jij? Wat of wie is nummer één in jouw leven? Hij […]

Verder lezen