Categorie: Meditatie

DAG AAN DAG DRAAGT HIJ ONS! (1)

In ons taalgebruik betekent het woord ‘lijden’ vooral ziekte, moeite en zorgen. Overal waar in het Nieuwe Testament het woord ‘lijden’ wordt gebruikt, gebeurt dat vooral in de betekenis van ‘lijden vanwege de gerechtigheid.’ Dat zijn twee heel verschillende betekenissen. In het evangelie wordt ‘lijden’ allereerst gebruikt voor het lijden […]

Verder lezen

Zegen, vervloek niet!

‘De Heer zegene je.’  Naar Numeri 6:24 God wil je zegenen! Dat moeten de priesters van Israël de mensen steeds weer inprenten. Zegenen wil niet zeggen: volstoppen met wat je maar hebben wilt. Hoewel de zegen van God ook mooie en goede dingen met zich mee brengt. Maar bij zegenen […]

Verder lezen

Onbesmet?

Jakobus (1:27), geeft een prachtige definitie van zuivere godsdienst, het is: ‘omzien naar weduwen en wezen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren’. Hij roept dus niet op tot wereldmijding. Maar hij maant wel tot voorzichtigheid. We zijn geroepen om zout te zijn en niet om ons […]

Verder lezen

GODS REGENBOOG

‘Er was een regenboog rondom de troon (van God)’ Openbaring 4:3 ‘Hij ( Jezus) was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was een regenboog.’ Openbaring 10:3 God zei: ‘Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven, die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de […]

Verder lezen

GOEDE VRIJDAG

‘Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgekocht.’ Galaten 5:1 Als je mensen vraagt wat zij onder vrijheid verstaan, dan zullen velen zeggen dat vrijheid staat voor ‘zelfbeschikking.’ Doen wat je graag wilt zonder dat anderen je daarin beperken. De Franse schrijfster Françoise Sagan zei eens: ‘Ik heb […]

Verder lezen

VERKEERDE INVLOED

Jezus waarschuwde hen: ‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de Farizeeën en de zuurdesem van Herodes.’ Markus 8:15 Jezus gebruikt het beeld van zuurdesem of gist wel vaker. Gist doortrekt het deeg. Ook al lijkt het een klein en onbelangrijk ingrediënt, het trekt door het hele deeg heen. […]

Verder lezen

Niemand vraagt naar mij!

‘Niemand die om mij geeft!’ Psalm 142: 5 Wat kan je je eenzaam voelen. Zoals je dat bijvoorbeeld kunt ervaren als je alleen op een verlaten station staat. Heel wat dichters hebben door de tijden heen die eenzaamheid onder woorden gebracht. Zo ook David in Psalm 142: ‘Niemand die om […]

Verder lezen

SPOORZOEKERS

‘Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Maar…laten we op de ingeslagen weg voortgaan!’  Fil 3: 12, 16                                                                                                             Wij zijn zoekende wezens. Van de wieg tot […]

Verder lezen

TIP

‘Als de Geest je leven leidt, volg dan ook de richting die Hij wijst!’  Galaten 5: 25 Jezus doopt ieder die in Hem gelooft met Zijn Geest. Dan zou het daarna vanzelfsprekend moeten zijn dat je van de weeromstuit je best gaat doen om net als Hij te gaan leven. […]

Verder lezen

HET GROTE GEBOD

Het gebod dat God ons heeft gegeven is relevant voor altijd, zeker voor deze tijd. ‘God liefhebben boven alles, en je naaste als jezelf,’ lees je in Mattheus 22: 36 – 40 We leven in een tijd van tegenstellingen. We beoordelen elkaar op allerlei punten. Ben je een wappie, ben […]

Verder lezen

Ja, jij!

‘Hij roept Zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.’   Johannes 10: 3 Als je er even over nadenkt, dan is het iets heel bijzonders, een wonderlijke ervaring, dat je als mens, één mens onder miljoenen, merkt dat Jezus je roept en aanspreekt. Er is geen verklaring […]

Verder lezen

EEN GEZONDE LEVENSSTIJL ONTWIKKELEN

“Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt! Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.” Jacobus 5: 16 Zonde beschadigt je lichaam! Belijd het daarom aan God en Hij vergeeft je. Maar soms blijven zonden in je gedachten een belemmering om te functioneren. […]

Verder lezen

HOUVAST BIJ ONZEKERHEID

Houd in uw weg het oog op God gericht; vertrouw op Hem en de uitkomst zal niet falen -Psalm 37: 2 berijmd ‘Nee dat kan nu niet….’ ‘Later. Als het allemaal weer kan….’ Wie herkent die uitspraken niet nu we al langere tijd in crisis leven. Veel van wat ik […]

Verder lezen

HOUVAST!

‘Laten we God danken voor Zijn onbeschrijfelijk geschenk!’ 2 Kor 9: 15 Het meest kenmerkende van God is: geven. En Zijn geschenk heet: Jezus! Die Naam betekent: God redt. Het meest kenmerkende van geloven, is: ontvangen. En ontvangen is: God toestaan jou Jezus te geven. Zijn cadeau, Zijn uitgestoken hand […]

Verder lezen

HIJ WEET ERVAN!

‘Kom bij Mij, jij die zo moe en belast bent. En Ik zal je rust geven!’  naar Mattheus 11: 28 Herken je het? Moe en belast zijn door toenemende mentale problemen, spanningen en stress bij jezelf en anderen om je heen? Vluchtige contacten, weinig rust om echt goed bij te […]

Verder lezen

WAY MAKER

“Ik baan een weg door de woestijn!”  Jesaja 43 Jij, die het zwaar hebt en zegt: “Het lijkt wel of God er niet voor me is. Elders bezig is. Donkere vernietigende machten hebben vrij spel, zo ervaar ik het. De duisternis deelt de lakens uit. Niet God.” Waarom denk en […]

Verder lezen

Overgave

Diep geraakt Door Uw overweldigende liefde Geef ik me aan U over Elke dag Een beetje meer Ik verlang naar de dag Dat ik U zien zal Zoals U bent Dan is mijn overgave Volmaakt voltooid Ine in “Uit de diepte” Opwekking 785 – Fundament – CD40 (live video) – […]

Verder lezen