Categorie: Meditatie

WEES NIET BANG ANDERS TE ZIJN!

“…het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. ..opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht , waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het […]

Verder lezen

HEER, TOON MIJ DE JUISTE WEG!

“Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot redding…” 2 Korintiërs 7: 10a Verdriet kan een zegen worden. Is niet altijd negatief. Verdriet kan leiden tot iets dat beter is dan hoe het daarvoor was. Dat geldt voor het verdriet dat Paulus de christenen in […]

Verder lezen

MEER DAN HET GEWONE

“De ogen van de HEER gaan over de hele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.” 2 Kronieken 16: 9a Als je zegt dat je worstelt met homoseksuele gevoelens, dan hoor je wel: “Doe niet zo moeilijk! God houdt van je, hoe je ook […]

Verder lezen

AFWIJZEN EN VERVANGEN

“Mensen die de waarheid…onderdrukken…ze hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, vogels en viervoetige en kruipende dieren.” Romeinen 1: 18, 23 We hebben allemaal iets van de waarheid in ons Met name twee dingen: Er is Iets of Iemand die […]

Verder lezen

Middernacht

“Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik…”    Galaten 2: 20 Vreselijke woorden, zou je zeggen op het eerste gezicht Gekruisigd? Ik? Maar in het heetst van de strijd zijn deze woorden evangelie voor mij! Als ik het niet meer weet, in de stilte van de nacht rusteloos ben […]

Verder lezen

GEDACHTEN KRIJGSGEVANGENE MAKEN

“Wij maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen”  2 Kor 10: 5b Koester verleidende (homo) seksuele gedachten niet. Gedachten en gedrag liggen dicht bij elkaar. Verleiding ligt dan op de loer. Gedachten kun je sturen, gevoelens niet. VOLWASSEN WORDEN “Totdat wij allen komen tot de eenheid van […]

Verder lezen

NIEUW LEVEN

“…en Hij voor ons de Schriften opende? Toen opende Hij hun verstand zodat ze de Schriften begrepen.” Lukas 24: 32, 45 Jezus, de opgestane Heer, opent twee dingen: de Bijbel én het verstand van Zijn volgelingen Deed Hij dat niet, dan zou de Bijbel voor jou gesloten blijven én zou […]

Verder lezen

DAAR ZIJN GEEN WOORDEN VOOR

“Jezus weende” Johannes 11: 35 Jezus ziet het. Mensen, verdriet, verslagenheid. Hij ziet ook jóu. Juist ook jóu, bezeerd, gekwetst en gebroken als je kunt zijn, door moeite, pijn, verdriet en rouw. Hij barst in tranen uit. Het is een soort van huilen zoals alleen Hij dat kan: Zó vol […]

Verder lezen

PAASMORGEN: HALLELUJA!

Een doornenkroon op Zijn hoofd gedrukt, Hij weet dat Hij gaat sterven En zegt ‘Bent U mij vergeten, Vader, vergeet U mij? Ze spijkeren Hem aan een houten kruis Spoedig zal heel de wereld het verlies voelen, van Christus de Koning vóór Zijn verheerlijking  –  Halleluja! Hij buigt Zijn hoofd, […]

Verder lezen

Confrontatie in bescheidenheid

“Trek de wapenrusting van God aan…” Efeze 6: 11 Ook bij mij bestaat het vermoeden dat de controverse over homoseksualiteit de zichtbare kant is van een onzichtbare, geestelijke strijd, zoals Paulus die beschrijft in zijn brief aan de gemeente in Efeze. Er staat, naar ik meen, bij deze controverse meer […]

Verder lezen

Houd nog even vol!

“Ik, Johannes, die ook jullie broeder ben én deelgenoot in de verdrukking, én in het Koninkrijk én in het verwachten van Jezus Christus.” Openbaring 1: 9 Johannes getuigt van Jezus. Daarom werd hij verbannen naar Patmos. Hij weet zich verbonden met ieder die door Jezus deel uitmaakt van Gods gezin. […]

Verder lezen

Anders zijn

MAG IEMAND MET HOMOFIELE GEVOELENS NOG ÁNDERS ZIJN? Komt er straks een wet waarin celibatair leven verdacht wordt gemaakt, en spreken over verandering van homofiele gevoelens en mensen daarbij begeleiden, verboden wordt? Paulus schrijft in Efeze 4: 20 – 24: “Maar jullie geheel ánders, jullie hebben Christus leren kennen. Als […]

Verder lezen

Psalm 23

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. Een groot woord uit psalm 23, één van de bekendste psalmen. Het lijkt niet erg reëel: ‘het ontbreekt mij aan niets.’ Wat kan een mens zich alleen voelen, eenzaam en verloren. Wat is het dan moeilijk dit na te zeggen. […]

Verder lezen

Vandaag en morgen

“Je bent een aarden pot voor een schat: Gods schat! Je kracht ligt niet in je genen, maar komt van Hem. Je wordt belaagd, aan het twijfelen gebracht en vervolgd. Maar je raakt niet in het nauw, noch vertwijfeld, en je wordt niet in de steek gelaten.”   Naar  2 Kor […]

Verder lezen

In de stilte zoek ik U

“God, U bent mijn God, U zoek ik…” Psalm 63: 2 Liefdevolle God, mijn hemelse Vader door Jezus Christus. In de stilte van dit moment kom ik tot U. Vol gedachten en emoties, door wat er speelde in 2020. Ik zou U veel kunnen vertellen over wat moeilijk was. Zorgen […]

Verder lezen

Overziet Maria alles?

“Mijn ziel prijst en looft de HEER, mijn hart juicht om God, mijn Redder!” Lukas 1: 46 De schrik slaat Maria om het hart als Gabriël haar aanspreekt. ‘Blijf niet bij je schrik’, zegt hij dan, ‘richt je op wat ik je zeg namens God: je zult moeder worden van […]

Verder lezen

LEVEN IN DE TUSSENTIJD

“…aan Zijn koninkrijk zal geen einde komen”   – Lukas 1: 33b Hoe donkerder het in de wereld wordt, hoe dichterbij het moment komt dat God niet langer op de achtergrond de wereld bestuurt, maar Zijn heerschappij zichtbaar zal zijn. Hij zal Zijn koningschap uitoefenen door Iemand die Hij daartoe heeft […]

Verder lezen

Niet van dat benauwde!

“Aangezien wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet!”  2 Kor 4: 1 en 2 Er komt veel op Paulus af. Tegenwerking, teleurstelling in mensen, allerlei druk. Je zou er angstig en moedeloos van worden! Paulus niet. Integendeel! Hij gaat door. Hij […]

Verder lezen

Wanhopig!

“Er waren er die dwaalden in de woestijn, ze waren hongerig, ja, ook dorstig, hun ziel was in hen bezweken.”  Psalm 107: 5 Herken je daar iets van? Je eenzaam voelen, en alleen. Thuisloos. On-verbonden. Allemaal woorden die een gevoel van verlorenheid uitdrukken. De Psalmdichter omschrijft  het als hongerig en […]

Verder lezen