Categorie: Meditatie

JE BEDENKEN

‘Hij zei: ‘Ik wil niet’, maar later bedacht hij zich en ging alsnog’. Mattheus 21:29 Jezus vertelt over twee zoons van eenzelfde vader. Dat laatste is wat ze gemeen hebben. Maar ze verschillen in het antwoord dat ze hun vader geven. De een zegt: ‘Nee’, de ander: ‘Ja’. Nog een […]

Verder lezen

WIEBELBENEN

‘U zag hoe een steen losraakte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, hoe de steen tegen de ijzeren en lemen voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde.’ Daniel 2:34 Dat grote beeld van kostbare metalen dat koning Nebukadnezar ziet in zijn droom, staat voor opeenvolgende wereldmachten […]

Verder lezen

EEN LEVENDE RELATIE

‘Ik wil Christus kennen.’ Filippenzen 3:10 Waarop bouw jij je eigenwaarde? Waarop laat je je voorstaan? Je opleiding of status? Je aanzien in de maatschappij of in de gemeente? Paulus had dat allemaal. Inclusief een briljante carrière als leerling van de bekende Rabban Gamaliël: een vooraanstaande joodse theoloog en lid […]

Verder lezen

IK GELOOF!

‘Hij zag het en geloofde.’ Johannes 20:8 Johannes schrijft dit over zichzelf. Hij zag het én geloofde! Wát zag hij dan? De doeken waarin het lichaam van Jezus gewikkeld werd en in het graf gelegd.  Maar Jezus was er niet. Het graf was leeg! En apart van die doeken lag […]

Verder lezen

DE HOOGSTE EER

‘Toen Hij aanlag voor de maaltijd, kwam er een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare narduszalf en nadat zij de albasten fles gebroken had, goot zij hem uit op Zijn hoofd…’ Markus 14: 3, 8 en 9 Over wat die vrouw doet, wordt de eeuwen door verteld. Overal […]

Verder lezen

WOESTIJNREIS

Israël werd bevrijd uit Egypte. Ze kwamen uit een slavenbestaan, en werden een vrij volk. Ze trokken door de Schelfzee. De Farao die hen bedreigde en symbool staat voor het kwaad, verdronk in diezelfde zee. Israël was vrij. En stond nu voor de reis door de woestijn. Eind goed, al […]

Verder lezen

JE BENT UITGENODIGD!

‘In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de […]

Verder lezen

TIP VAN PAULUS

U bent tot vrijheid geroepen, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees… Maar ik zeg u: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; […]

Verder lezen

HEK OM JE BALKON!

‘Als je een huis bouwt, moet je altijd zorgen voor een hek op de rand van het dak. Want anders kan er iemand van het dak vallen en sterven. En dan ben jij verantwoordelijk!’ Deuteronomium 22: 8 BIGT Zo’n huis, in de tijd van de schrijver, heeft geen verdiepingen. Wel […]

Verder lezen

OUD EN NIEUW

‘Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen!’ 2 Korintiërs 5:17 Jezus kan nooit gewoon maar ‘een leuk extraatje’ zijn, of ‘iets heel belangrijks’ in je leven. Het is geen optie om Hem ‘erbij’ te hebben.’ Integendeel! Als Hij werkelijk Heer is, […]

Verder lezen

ZICHTBAAR EN HOORBAAR

‘Opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.’ 2 Korintiërs 4:10 Als je je toevertrouwt aan Jezus, dan begint er een verandering in je leven: al het oude moet plaats gaan maken voor het nieuwe, eeuwige leven van Jezus. Dat zal dan ook zichtbaar worden. Omdat je […]

Verder lezen

JEZUS KENNEN…

‘Om ons te verlichten met de kennis van Zijn luister.’ 2 Kor 4: 6 God verlangt ernaar je hart te verlichten met de kennis van Jezus, en Wie en hoe Hij is: de komende Koning! De Vredevorst die God al zolang geleden beloofde aan Israël. Zijn voeten zullen staan op […]

Verder lezen

MENSEN NAAR GODS BEELD

‘Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid!’ 2 Korintiërs 3:17 De meeste mensen verstaan onder vrijheid dat je kunt doen en laten wat je wilt. Op grond van wat je ook maar denkt of voelt of wilt. De vrijheid waar Paulus het over heeft, staat voor iets […]

Verder lezen

KIJK EENS IN JE SLEEPNET…

‘Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem.’ Mattheus 4: 20 Levi was een man van het geld toen hij Jezus ontmoette. Maar door die ontmoeting draaide zijn leven 180 graden. Hij werd een volgeling van Jezus. Liet zijn tollenaarsbestaan achter zich. Levi werd Mattheus, een evangelist! En hij […]

Verder lezen

VREDE VANBINNEN

‘Vrede zij in jou!’ Psalm 122: 8 Shalom is een van de mooiste woorden in de Bijbel. Het gaat daarbij om één van de karakteristieken van God Zelf. Een typerende eigenschap: onverstoorbare vrede die door niets en niemand kan worden aangetast. En waar we allemaal naar op zoek zijn. Hij […]

Verder lezen

Openbaring van Jezus

‘Hij komt met de wolken, en dan zal iedereen Hem zien…’. Openbaring van Johannes 1:7 Openbaring van Johannes? Klopt dat wel? Eigenlijk niet, want in vers 1 lees je ‘Openbaring van Jezus Christus.’ Dus: niet van Johannes, maar van Jezus Zelf. Hij geeft een overzicht van wat er gebeuren gaat. […]

Verder lezen

GODS OPZET

‘Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest’, zegt de Heer van de hemelse machten. Zacharia 4: 6 Hadden we maar politieke macht, meer menskracht, meer financiële middelen, kan je zomaar denken. Net als dat kleine groepje dat teruggekomen is uit de ballingschap en nu de stad […]

Verder lezen