Categorie: Meditatie

WAY MAKER

“Ik baan een weg door de woestijn!”  Jesaja 43 Jij, die het zwaar hebt en zegt: “Het lijkt wel of God er niet voor me is. Elders bezig is. Donkere vernietigende machten hebben vrij spel, zo ervaar ik het. De duisternis deelt de lakens uit. Niet God.” Waarom denk en […]

Verder lezen

Overgave

Diep geraakt Door Uw overweldigende liefde Geef ik me aan U over Elke dag Een beetje meer Ik verlang naar de dag Dat ik U zien zal Zoals U bent Dan is mijn overgave Volmaakt voltooid Ine in “Uit de diepte” Opwekking 785 – Fundament – CD40 (live video) – […]

Verder lezen

ONRUST EN VREDE

Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? Psalm 2: 1 Berijmd God schiep een perfecte leefomgeving vol vormen, kleuren, geuren, planten en dieren. Voor de mensen, de kroon op Zijn scheppingswerk! Het was goed, ze genoten in vrede van God en van elkaar. En toch: opstand! Bizar eigenlijk!                Dat […]

Verder lezen

Een warme plek

“Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook!”   1 Joh 3: 1 Jezus volgen vraagt veel van je, schrijft Johannes. Alles eigenlijk. Je moet er steeds weer voor kiezen: wandelen in het licht, met […]

Verder lezen

WEES NIET BANG ANDERS TE ZIJN!

“…het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. ..opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht , waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het […]

Verder lezen

HEER, TOON MIJ DE JUISTE WEG!

“Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot redding…” 2 Korintiërs 7: 10a Verdriet kan een zegen worden. Is niet altijd negatief. Verdriet kan leiden tot iets dat beter is dan hoe het daarvoor was. Dat geldt voor het verdriet dat Paulus de christenen in […]

Verder lezen

MEER DAN HET GEWONE

“De ogen van de HEER gaan over de hele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.” 2 Kronieken 16: 9a Als je zegt dat je worstelt met homoseksuele gevoelens, dan hoor je wel: “Doe niet zo moeilijk! God houdt van je, hoe je ook […]

Verder lezen

AFWIJZEN EN VERVANGEN

“Mensen die de waarheid…onderdrukken…ze hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, vogels en viervoetige en kruipende dieren.” Romeinen 1: 18, 23 We hebben allemaal iets van de waarheid in ons Met name twee dingen: Er is Iets of Iemand die […]

Verder lezen

Middernacht

“Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik…”    Galaten 2: 20 Vreselijke woorden, zou je zeggen op het eerste gezicht Gekruisigd? Ik? Maar in het heetst van de strijd zijn deze woorden evangelie voor mij! Als ik het niet meer weet, in de stilte van de nacht rusteloos ben […]

Verder lezen

GEDACHTEN KRIJGSGEVANGENE MAKEN

“Wij maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen”  2 Kor 10: 5b Koester verleidende (homo) seksuele gedachten niet. Gedachten en gedrag liggen dicht bij elkaar. Verleiding ligt dan op de loer. Gedachten kun je sturen, gevoelens niet. VOLWASSEN WORDEN “Totdat wij allen komen tot de eenheid van […]

Verder lezen

NIEUW LEVEN

“…en Hij voor ons de Schriften opende? Toen opende Hij hun verstand zodat ze de Schriften begrepen.” Lukas 24: 32, 45 Jezus, de opgestane Heer, opent twee dingen: de Bijbel én het verstand van Zijn volgelingen Deed Hij dat niet, dan zou de Bijbel voor jou gesloten blijven én zou […]

Verder lezen

DAAR ZIJN GEEN WOORDEN VOOR

“Jezus weende” Johannes 11: 35 Jezus ziet het. Mensen, verdriet, verslagenheid. Hij ziet ook jóu. Juist ook jóu, bezeerd, gekwetst en gebroken als je kunt zijn, door moeite, pijn, verdriet en rouw. Hij barst in tranen uit. Het is een soort van huilen zoals alleen Hij dat kan: Zó vol […]

Verder lezen

PAASMORGEN: HALLELUJA!

Een doornenkroon op Zijn hoofd gedrukt, Hij weet dat Hij gaat sterven En zegt ‘Bent U mij vergeten, Vader, vergeet U mij? Ze spijkeren Hem aan een houten kruis Spoedig zal heel de wereld het verlies voelen, van Christus de Koning vóór Zijn verheerlijking  –  Halleluja! Hij buigt Zijn hoofd, […]

Verder lezen

Confrontatie in bescheidenheid

“Trek de wapenrusting van God aan…” Efeze 6: 11 Ook bij mij bestaat het vermoeden dat de controverse over homoseksualiteit de zichtbare kant is van een onzichtbare, geestelijke strijd, zoals Paulus die beschrijft in zijn brief aan de gemeente in Efeze. Er staat, naar ik meen, bij deze controverse meer […]

Verder lezen

Houd nog even vol!

“Ik, Johannes, die ook jullie broeder ben én deelgenoot in de verdrukking, én in het Koninkrijk én in het verwachten van Jezus Christus.” Openbaring 1: 9 Johannes getuigt van Jezus. Daarom werd hij verbannen naar Patmos. Hij weet zich verbonden met ieder die door Jezus deel uitmaakt van Gods gezin. […]

Verder lezen

Anders zijn

MAG IEMAND MET HOMOFIELE GEVOELENS NOG ÁNDERS ZIJN? Komt er straks een wet waarin celibatair leven verdacht wordt gemaakt, en spreken over verandering van homofiele gevoelens en mensen daarbij begeleiden, verboden wordt? Paulus schrijft in Efeze 4: 20 – 24: “Maar jullie geheel ánders, jullie hebben Christus leren kennen. Als […]

Verder lezen