Categorie: Meditatie

HEK OM JE BALKON!

‘Als je een huis bouwt, moet je altijd zorgen voor een hek op de rand van het dak. Want anders kan er iemand van het dak vallen en sterven. En dan ben jij verantwoordelijk!’ Deuteronomium 22: 8 BIGT Zo’n huis, in de tijd van de schrijver, heeft geen verdiepingen. Wel […]

Verder lezen

OUD EN NIEUW

‘Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen!’ 2 Korintiërs 5:17 Jezus kan nooit gewoon maar ‘een leuk extraatje’ zijn, of ‘iets heel belangrijks’ in je leven. Het is geen optie om Hem ‘erbij’ te hebben.’ Integendeel! Als Hij werkelijk Heer is, […]

Verder lezen

ZICHTBAAR EN HOORBAAR

‘Opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.’ 2 Korintiërs 4:10 Als je je toevertrouwt aan Jezus, dan begint er een verandering in je leven: al het oude moet plaats gaan maken voor het nieuwe, eeuwige leven van Jezus. Dat zal dan ook zichtbaar worden. Omdat je […]

Verder lezen

JEZUS KENNEN…

‘Om ons te verlichten met de kennis van Zijn luister.’ 2 Kor 4: 6 God verlangt ernaar je hart te verlichten met de kennis van Jezus, en Wie en hoe Hij is: de komende Koning! De Vredevorst die God al zolang geleden beloofde aan Israël. Zijn voeten zullen staan op […]

Verder lezen

MENSEN NAAR GODS BEELD

‘Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid!’ 2 Korintiërs 3:17 De meeste mensen verstaan onder vrijheid dat je kunt doen en laten wat je wilt. Op grond van wat je ook maar denkt of voelt of wilt. De vrijheid waar Paulus het over heeft, staat voor iets […]

Verder lezen

KIJK EENS IN JE SLEEPNET…

‘Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem.’ Mattheus 4: 20 Levi was een man van het geld toen hij Jezus ontmoette. Maar door die ontmoeting draaide zijn leven 180 graden. Hij werd een volgeling van Jezus. Liet zijn tollenaarsbestaan achter zich. Levi werd Mattheus, een evangelist! En hij […]

Verder lezen

VREDE VANBINNEN

‘Vrede zij in jou!’ Psalm 122: 8 Shalom is een van de mooiste woorden in de Bijbel. Het gaat daarbij om één van de karakteristieken van God Zelf. Een typerende eigenschap: onverstoorbare vrede die door niets en niemand kan worden aangetast. En waar we allemaal naar op zoek zijn. Hij […]

Verder lezen

Openbaring van Jezus

‘Hij komt met de wolken, en dan zal iedereen Hem zien…’. Openbaring van Johannes 1:7 Openbaring van Johannes? Klopt dat wel? Eigenlijk niet, want in vers 1 lees je ‘Openbaring van Jezus Christus.’ Dus: niet van Johannes, maar van Jezus Zelf. Hij geeft een overzicht van wat er gebeuren gaat. […]

Verder lezen

GODS OPZET

‘Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest’, zegt de Heer van de hemelse machten. Zacharia 4: 6 Hadden we maar politieke macht, meer menskracht, meer financiële middelen, kan je zomaar denken. Net als dat kleine groepje dat teruggekomen is uit de ballingschap en nu de stad […]

Verder lezen

Nú pas

Nu kan ik zeggen: ‘Hier ben ik!’ Psalm 40: 8a In eerste instantie dacht ik dat ik als gelovige vooral veel dingen aan God moest geven. Offers. Met inzet van  heel mijn hart en ziel, al mijn kracht en verstand, geld en activiteiten. Niet eenmalig, maar hoe meer en hoe […]

Verder lezen

Eén ding

‘Eén ding weet ik, dat ik die blind was nu zien kan.’ Johannes 9: 25 Dat klinkt natuurlijk een beetje dom, als je iemand hoort zeggen: ‘Eén ding weet ik..’ Dan ben je geneigd om te zeggen: ‘Kom nou, je weet vast nog wel een paar ándere dingen. Maar er […]

Verder lezen

HOUVAST

‘Houd vast…totdat Ik kom!’ Openbaring 2:25 De gemeente in Tyatira wordt geleid door een machtig persoon, een sterke persoonlijkheid, die door Jezus vergeleken wordt met de meest goddeloze koningin uit de geschiedenis van Israël: Izebel. Ze zegt dat ze een profetes is. Dat wil zeggen iemand die woorden van God […]

Verder lezen

KOM!

De dwaas zegt in zijn hart: ‘Er is geen God’. Psalm 14:1 Voor deze figuur is God als een tandeloze tijger. Zo van: God? Doet me niets. Máákt me niets. Alles komt ooit helemaal goed. Dat zegt hij in zijn hárt. Hij praat er blijkbaar niet over. Publiceert er ook […]

Verder lezen

Helemaal vol!

‘Ik zal de Geest van genade en gebeden uitstorten’ Zacharia 12: 10 Bij het woord ‘genade’ zijn twee partijen betrokken: God die geeft en jij die mag ontvangen. Genade brengt die twee samen, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat van God uit. Niet van jou. Wij kunnen de verbinding wel […]

Verder lezen

Goede Vrijdag

‘Ze kruisigden Hem… De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met Hem.’ Marcus 15: 24, 29 De dichter Isaäc Da Costa beschrijft wat er op Golgotha gebeurt met woorden als ‘duister, ontzettend, zielsontroerend en hartverpletterend.’ Maar de mensen die voorbij lopen, kijken alleen maar hoofdschuddend toe en vervolgen […]

Verder lezen

Je kunt je vergissen!

‘Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.’ Openbaring 3:20 De gemeente in Laodicea heeft de deur dichtgedaan. Men denkt geestelijk gezien rijk te zijn en […]

Verder lezen