Categorie: FAQ

Wat is homoseksualiteit?

Het woordenboek definieert homoseksualiteit als: de seksuele voorkeur die wordt gekenmerkt door een romantisch of seksueel verlangen naar mensen van dezelfde sekse. Het woord homoseksualiteit is afgeleid van het Griekse woord ‘homos’ (gelijk) en het Latijnse woord ‘sexus’ (geslacht). Er kan onderscheid gemaakt worden tussen homoseksuele gevoelens, homoseksueel gedrag en […]

Verder lezen

Is homoseksualiteit te genezen?

Vanaf het begin van de psychiatrie werd homoseksualiteit gezien als een psychische stoornis. In 1973 is homoseksualiteit verwijderd uit de DSM, het handboek dat psychische stoornissen beschrijft. In deze tijd wordt homoseksualiteit niet meer gezien als een ziekte, er is dus ook geen sprake van genezing van homoseksualiteit. Ondanks de […]

Verder lezen

Is homoseksualiteit zonde?

Op deze vraag worden ook in christelijke kringen heel verschillende antwoorden gegeven. Voordat op deze vraag wordt ingegaan is het goed eerst stil te staan bij de vraag wat zonde is. Het woord voor zonde dat in het Grieks wordt gebruikt, is ‘hamartia’. Dit is van oorsprong een begrip uit […]

Verder lezen